Вікторія Коберник Вікторія Коберник Вікторія Коберник

Вікторія Коберник

Радник, консультант з бухгалтерського обліку

viktoriia.kobernyk@euconlaw.com

Співкерівник практики бухгалтерського та податкового обліку
Головний консультант Школи трансфертного ціноутворення

Вікторія Коберник спеціалізується на питаннях формування облікової політики підприємства, управління системою документообігу, ведення і контролю бухгалтерського, податкового обліків у повному обсязі, здійснення аналізу фінансово-господарської діяльності, контролю використання фінансових ресурсів, організації роботи бухгалтерської практики, розподілі функцій, повноважень і відповідальності штату бухгалтерської практики.

Консультує вітчизняні та зарубіжні компанії по веденню бухгалтерського, податкового та управлінського обліків у різних галузях економіки, фінансових установах, надає допомогу у питаннях формування фінансової, статистичної, податкової, спеціалізованої звітності, здійснення аналізу фінансово-господарської діяльності, податкового планування , управління фінансовими ресурсами.

Окремим напрямом, який перебуває під контролем Вікторії, є супровід  перевірок, які здійснюють податкові органи, інші контролюючі та правоохоронні органи.

Publications

Читайте більше

Освіта

економіст. Спеціальність: Облік і аудит. Національна Академія муніципального управління;

спеціальний навчальний курс – Фінансовий менеджмент. Києво-Могилянська  бізнес-школа.

Знання мов

українська, російська, польська.

Професійний досвід

  • організація системи бухгалтерського та податкового обліків на підприємствах різних галузей економіки;
  • забезпечення формування облікової політики підприємств різних організаційно-правових форм та з урахуванням специфіки діяльності;
  • оцінка фінансового стану компанії;
  • підготовка управлінської, фінансової та податкової звітності;
  • супроводження податкових перевірок;
  • відновлення бухгалтерського та податкового обліку за попередні періоди.

Партнерство

Нагороди