Prawo podatkowe

Praktyka podatkowa jest jedna z głównych specjalizacji Grupa Prawnicza EUCON. W skład naszego zespołu podatkowej wchodzą doradcy podatkowi, audytorzy, adwokaci, rzeczoznawcy majątkowi.

Stosujemy podejście sektorowe i posiadamy unikalną wiedzę w branży paliwowej, rolnictwie, telekomunikacjach, handlu, budownictwie i t. p.

Oferujemy pełne spektrum usług. W szczególności:

 • doradztwo podatkowe i wyjaśnianie specyficznych kwestii dotyczących stosowania prawa podatkowego;
 • zaskarżenie decyzji podatkowych w trybie postępowania administracyjnego (w sprawie  zwiększenia zobowiązań podatkowych, stosowania sankcji karnych, zwrotu zapłaconych podatków/opłat);
 • reprezentacja w sporach podatkowych w sądach wszystkich poziomów;
 • planowanie podatkowe i opracowanie strategii podatkowych (ekspertyza podatkowa, opracowanie skutecznych struktur podatkowych, zarądzanie ryzykami podatkowymi).

Nasza ekipa podatkowa posiada bogate doświadczenie w sporach podatkowych i udzielaniu kompleksowych konsultacji klientom.

Wyróżnienia

 • Ranking międzynarodowy The Legal 500 EMEA: EUCON corocznie jest rekomendowane w rankingu (Tier2 -2013-2015; Tier 3 -2016-2020) сwśród firm prawniczych, działających w dziedzinie opodatkowania;
 • Ranking krajowy “Ukraińskie firmy prawnicze 2014. Informator dla klientów zagranicznych” (Ukrainian Law Firms. A Handbook for Foreign Clients): firma została włączona do listy jako jedna z czołowych firm prawniczych, działających w dziedzinie opodatkowania, a Partner Kierujący Yarosław Romańchuk znalazł się w piątce czołowych radców prawnych w dziedzinie prawa podatkowego w Ukrainie.;
 • Najlepsza firma prawnicza  w dziedzinie opodatkowania zgodnie z Legal Awards 2014 (czasopismo ” Praktyka prawna “);
 • Badanie opinii Kiev Post 2014: pierwsza grupa (Tier 1) wśród firm prawniczych, działających w dziedzinie opodatkowania;
 • European Tax Awards: według prestiżowego rankingu European Tax Awards, w latach 2015-2019 EUCON znalazł się na „short list” najlepszych firm ukraińskich specjalizujących się w dziedzinie podatków i kształtowania cen transferowych;
 • Rankingi międzynarodowe World Tax i World Transfer Pricing: 2014-2017  trzecia kategoria Tier 3, 2015-2019 – Tier 2 w obu rankingach wśród firm prawniczych, specjalizujących się w opodatkowaniu i kształtowaniu cen transferowych.

Niedawne doświadczenie

 • Reprezentacja firmy”Kyjivstar”, czołowego operatora komórkowego w Ukrainie, w szeregu sporów podatkowych, związanych z uchyleniem nie zgodnych z prawem decyzji podatkowych, w tym także w kwestiach dotyczących zwrotu VAT z budżetu państwa;
 • Reprezentacja kompanii żeglugowej “Ukrrichflot ” przy zaskarżaniu decyzji podatkowych do sądów;
 • Reprezentacja „LINYK” PJSC, dystrybutora produktów naftowych i gazu, firmy, należącej do grupy “Rosnieft”, w szeregu sporów podatkowych  dotyczących uchylenia decyzji podatkowych;
 • Reprezentacja spółki Zepter, filii spółki Zepter International, w sporze podatkowym z Kijowskim obwodowym urzędem celnym, dotyczącym błędnej klasyfikacji towarów;
 • Reprezentacja grupy spółek ТNK-BP w sporach podatkowych, w tym dotyczących zwrotu VAT z budżetu państwa;
 • Reprezentacja spółki “Vostok” w sporach podatkowych;
 • Reprezentacja spółki Cersanit SA, jednej z największych firm polskich, szybko rozwijających się na rynku ceramiki i urządzeń sanitarnych, w sporze z organami podatkowymi dotyczącym opłat celnych;
 • Reprezentacja spółki “Mikogen Ukraine”, jednego z liderów w branży produkcji kompostu do hodowli grzybów na rynku europejskim, w sporach z organami podatkowymi o uchylenie nie zgodnych z prawem decyzji podatkowych;
 • Reprezentacja firmy “DPD-Ukraina” (Dynamic Parcel Distribution), czołowej międzynarodowej służby dostaw ekspresowych w sporach podatkowych;
 • Reprezentacja firmy “APZK” w sporach podatkowych;
 • Reprezentacja firmy “Dom Handlowy “Tek Оil” w sporach podatkowych;
 • Reprezentacja firmy “Kerscher” w sporach podatkowych;
 • Reprezentacja firmy “Аluprof System Ukraina”, grupy firm Aluprof S.A., dystrybutora europejskiego systemów aluminiowych dla budownictwa, w sporach z organami podatkowymi;
 • Reprezentacja firmy “Agrofirma Rubanskiy”, ukraińskiej firmy rolniczej, w sporach podatkowych dotyczących uznania za nieważne decyzji podatkowych, a także zamknięcia postępowania karnego wszczętego wobec dyrektora naczelnego firmy wskutek przeprowadzonej kontroli;
 • Reprezentacja firmy MBT Trade, znanego producenta sprzętu AGD pod brandem Zelmer, w sporze z organami podatkowymi przy zaskarżeniu decyzji w trybie postępowania administracyjnego;
 • Reprezentacja firmy ” Einhell Ukraine”, ukraińskiej filii Einhell AG, posiadającej rozbudowaną sieć dealerską na terytorium Ukrainy, w sporze podatkowym dotyczącym uchylenia decyzji podatkowej;
 • Reprezentacja firmy “Grupa energetyczna” w sporach podatkowych przy zaskarżeniu nie zgodnych z prawem decyzji podatkowych.

Nasz zespół podatkowy wchodzi w skład założycieli Asocjacji Doradców Podatkowych Ukrainy, a Jarosław Romańczuk, Partner Zarządzający, jest Prezesem Asocjacji.

Współpraca

Awards