Трудове та міграційне право

Чинне законодавство у сфері трудового права представляє собою цілу низку різноманітних актів, прийнятих у різні часи при різних соціально-економічних умовах, які вкрай ускладнюють розуміння основних механізмів регулювання трудових відносин.

Належним чином оформлені трудові правовідносини та комплексні питання, пов’язані з ефективним управлінням трудовим ресурсом на підприємстві, дозволяють уникнути багатьох проблем на будь-якому етапі розвитку компанії.

Ми пропонуємо нашим клієнтам правову допомогу з урахуванням як існуючих потреб, які виникають безпосередньо у діяльності підприємства, так і питань ефективного ведення бізнесу: від повсякденних кадрових питань до стратегічного планування та управління ризиками.

Наші послуги включають в себе:

 1. Розробка кадрової документації та приведення її у відповідність до діючого законодавства та внутрішньої політики компанії, а саме:
 • розробка трудових договорів та контрактів,
 • реєстрація трудових договорів,
 • розробка і реєстрація колективних трудових договорів,
 • розробка посадових інструкцій, штатного розкладу, положень про структурні підрозділи, наказів, розпоряджень та іншої кадрової документації.
 1. Консультування з питань працевлаштування, оплати праці, соціальних пільг та гарантій, робочого часу та часу відпочинку, звільнення, забезпечення зайнятості тощо.
 2. Консультування з питань мобілізації: правове регулювання трудових правовідносин між роботодавцем та мобілізованим працівником, права та гарантії мобілізованого, питання, пов’язані з мобілізацією автотранспорту, відповідальність за порушення законодавства у сфері мобілізації.
 3. Юридична допомога з питань працевлаштування іноземних громадян та отриманням дозволу на роботу.
 4. Представництво інтересів клієнтів при розгляді індивідуальних та колективних трудових спорів.
 5. Юридичне супроводження реструктуризації підприємства, що пов’язана зі зміною в організації виробництва та праці, скороченням, реорганізацією або ліквідацією підприємства.
 6. Юридичний аудит (due diligence) підприємств стосовно дотримання вимог чинного трудового законодавства.

Наші юристи представляють інтереси юридичних осіб – роботодавців з усіх питань трудового права, включаючи підготовку трудових договорів і контрактів, договорів про конфіденційність, правил внутрішнього трудового розпорядку, колективних договорів, посадових інструкцій, інших локальних документів, одержання дозволів на працевлаштування іноземних громадян. Юристи компанії неодноразово запрошувалися провідними компаніями для ведення справ у судах з трудових спорів, включаючи позови про поновлення на роботі, відшкодування моральної шкоди та інші. З іншого боку, ми маємо досвід і у представництві інтересів працівників і державних службовців, права яких були порушені при звільненні чи під час їхньої трудової діяльності на підприємстві, у державній установі.

Партнерство

Нагороди