Електронна та мобільна комерція

Наша команда надає повний спектр юридичних послуг у сфері електронної комерції, що охоплюють не лише питання юридичного супроводу господарської діяльності підприємств, які працюють у сфері електронної комерції, але й питання стосовно правового супроводу нових бізнес-моделей, послуг та продуктів у сфері електронної комерції, а саме у сфері платежів та платіжних систем, телекомунікацій, аналітики, доставки та взаєморозрахунків. Таким чином правова експертиза проводиться у всіх сферах надання послуг електронної комерції.

Комплекс послуг у сфері мобільної комерції передбачає підготовку та подальший супровід правочинів у цій галузі, розробку правових та податкових моделей для нових продуктів та послуг у сфері електронної та мобільної комерції, розробку законопроектів та проектів нормативно-правових актів.

Наші фахівці мають багаторічний досвід у впровадженні нових продуктів та послуг у сфері електронної комерції, як, наприклад, послуг мобільної комерції, що сьогодні успішно надаються в Україні.

Ви завжди зможете одержати вичерпну консультацію з питань правового супроводу господарської діяльності вашої компанії, представництва інтересів у органах державної влади тощо.

Наші послуги включають в себе надання консультацій з таких питань:

  • розробка та due diligence (правовий аналіз) договорів у сфері електронної комерції;
  • супровід та представництво інтересів компаній в органах державної влади;
  • консультування з податкових питань у сфері електронної комерції;
  • захист прав та інтересів в судових органах та при позасудових формах вирішення спорів;
  • юридичний супровід господарської діяльності в сфері електронної комерції;
  • розробка та due diligence (правовий аналіз) нових бізнес моделей, продуктів та послуг у сфері мобільної комерції;
  • побудова податкових стратегій та податкове планування.

Партнерство

Нагороди