Posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy GMU

Partner kierujący МCP «EUCON» Jarosław Romańczukdnia 15 listopada 2010 r. wziął udział w drugimposiedzeniu Rady Przedsiębiorców przy GMU.

Podstawowymi kwestiami porządku obrad były:

1) O krajowej strategii rozwoju eksportu Ukrainy (odczytpierwszego Zastępcy Ministra Gospodarki Ukrainy Maksiuty А. А.).

2) Doskonalenie ustawodawstwa celnego w kontekście wsparcia ukraińskiego eksportu (odczyt Przewodniczącego Kolegium Społecznego przy Państwowej Służbie Celnej Ukrainy Płatonowa О. І.)

Współpraca

Awards