Posiedzenie Komisji do spraw reform Rady Przedsiębiorców przy GMU

Dnia 10 grudnia 2010 roku Partner kierujący MCP «EUCON» Jarosław Romańczuk wziął udział w posiedzeniu Komisji do spraw reform Rady Przedsiębiorców przy Gabinecie Ministrów Ukrainy.

Na posiedzeniu Komisji zostały rozpatrzone poniższe kwestie:

  1. O zasadach organizacyjnych działalności Komisji (zatwierdzenie Regulaminu pracy Komisji, powołanie zastępcy i sekretarza Komisji).
  2. Opracowanie i zatwierdzenie perspektywnego planu pracy Komisji.

Współpraca

Awards