„Zachować gotówkę – czy może zrezygnować?”- właśnie odbył się „okrągły stół” Klubu finansowego na temat posiadania gotówki przez Ukraińców

11 lutego, Klub finansowy zorganizował okrągły stół na temat “Czy Ukraińcy potrzebują gotówki?”, którego prelegentem był adwokat, partner zarządzający Grupy Prawniczej EUCON – Yaroslav Romanchuk.

Siedmiu czołowych ekspertów omówiło ryzyko zastąpienia fiskalnego czeku czekiem z terminalu, aspekty gospodarki bezgotówkowej, zobowiązania do przyjmowania elektronicznych środków płatniczych, terminali POS wobec alternatywnych usług płatniczych itp. Okrągły stół był moderowany przez partnera zarządzającego Klubu finansowego – Ruslan Cherniy.

W szczególności, Yaroslav Romanchuk wskazywał, że biznes zwraca się do doradców prawnych najczęściej w takich kwestiach jak (dwie kategorie ): E-commerce – sprzedaż towarów za pośrednictwem sklepów internetowych i sieci społecznych oraz w sprawach z sektora rolnego – pozyskiwanie produktów rolnych i surowców wtórnych. Zdaniem eksperta, problematyka opodatkowania w obszarach wiejskich jest dość złożona.

“Kultura podatkowa na Ukrainie jest bardzo niska, zadaniem państwa jest rozwiązać ten problem” – powiedział Pan Romanchuk. Przykładowo w 2018 roku, tylko 5% osób przebywających za granicą zadeklarowało dochód ze źródła pochodzenia z zagranicy. Przestrzeganie przepisów w zakresie opodatkowania przez takie osoby, zapewniłoby znaczny wpływ zasobów do budżetu. Prelegent podkreślił również, iż Ukraina powinna wybrać drogę do zrównoważenia stawek opodatkowania, czyli wprowadzenia równych stawek opodatkowania.

Przewodniczący Komitetu Rady Najwyższej Ukrainy ds. finansów, polityki podatkowej i celnej – Danilo Getmancev zauważył, że głównym kierunkiem prac Komitetu była reedukacja szarej strefy, w szczególności w dziedzinie opodatkowania, fiskalizacji handlu, regulacji działalności bankowej i usług finansowych, itp. Podobne działania mają na celu stworzenie nowego poziomu jakości gospodarki i zrozumienia procesów, które obecnie występują w społeczeństwie.

“Czy Ukraińcy potrzebują gotówki? Na razie tak. Czy konieczne jest zmniejszenie jej roli w gospodarce? Niezaprzeczalnie. Wszyscy powinni nad tym pracować – banki, organy regulacyjne, organy ścigania oraz sieci, które sprzedają towary i usługi Ukraińcom. Wzrost płatności bezgotówkowych w ukraińskiej gospodarce poprawi życie wszystkich, bo to – i wzrost podstawy opodatkowania, i możliwości poprawy życia społeczeństwa jako całości” – podsumował Ruslan Cherniy.

Współpraca

Awards