Podatnicy i organy podatkowe: Konflikty prawne i drogi ich rozwiązania

Dnia 23 września 2010 roku w Kijowie odbyło się seminarium «Podatnicy i organy podatkowe: Konflikty prawne i drogi ich rozwiązania», zorganizowane przez MiędzynarodoweCentrum Prawne«EUCON» razem z MiędzynarodowymStowarzyszeniem BiegłychRewidentów i przy współudzialefachowców Państwowej Administracji Podatkowej (PAP) Ukrainy.

Dnia 23 września 2010 roku w Kijowie odbyło się seminarium «Podatnicy i organy podatkowe: Konflikty prawne i drogi ich rozwiązania», zorganizowane przez MiędzynarodoweCentrum Prawne«EUCON» razem z MiędzynarodowymStowarzyszeniem BiegłychRewidentów i przy współudzialefachowców Państwowej Administracji Podatkowej (PAP) Ukrainy.

Na seminarium zostało wyświetlone szerokie spektrum kwestii, dotyczącychrelacji podatników i organów podatkowych: od podstaw kontroli państwowej w zakresie opodatkowania do zaskarżenia niezgodnych z prawem działań i decyzji Państwowej Służby Podatkowej i praktyki sądowej, związanej zodrębnymi kategoriami sporów podatkowych. Swoistym know-how seminarium stało się przemówienie wsprawach kluczowych kilku koreferentów, przedstawiających stanowiskoadministracji podatkowej i doradców do spraw opodatkowania (prawników lub audytorów).

Duże zainteresowaniei mnóstwo pytań wywołało przemówienie sędziego Wyższego Sądu Administracyjnego Ukrainy Haliny Gołubiewoj, która przedstawiła odczyt na temat aktualnej dla wielu podatników praktykisądowej uznania umow zafikcyjne.

Seminarium otworzyłPartner kierujący Międzynarodowego Centrum Prawnego„EUCON” Jarosław Romańczuk, który wyraził przekonanie, że seminarium wywoła zainteresowanie praktyków, które będą mogli wzbogacićswoją wiedze o nowe wiadomości, pożyteczne przy dialogu z organami podatkowymi. I ta prognoza sprawdziła się : przedstawiciele PAP Ukrainy – kierownicy departamentów lub ich zastępcy nie tylko przedstawili ogólnestanowiskoPAP Ukrainy w dyskutowanych sprawach, lecz także udzielili odpowiedzi na liczne pytania dotyczące konkretnych sytuacji sprzecznych.

Przy czym dyrektor departamentu ds. pracy masowo-wyjaśniającej i zwróceń obywateli PAP Ukrainy Wiktor Kosarczuk zwrócił uwagę na niewystarczająco aktywne, jego zdaniem, korzystanie przez prawnikówz możliwości otrzymania wyjaśnień od PAP Ukrainy. Według jego słów, codziennie do departamentu wpływa ok. 60-80 wniosków w sprawiewyjaśnienia normpodatkowych. Ogółem przezorgany podatkowezostało zatwierdzono ok.15 tysięcy wyjaśnień w różnych sprawach.

Ołeksij Nasadiuk „Praktyka prawna”

http://yurpractika.com/article.php?id=100100220

Współpraca

Awards