Grupa prawnicza EUCON weszła do pierwszego rankingu «Top 50 law firms in Ukraine» zorganizowanego przez «Kyiv Post»

Gazeta «KyivPost» po raz pierwszy sporządziła i ogłosiła własny niezależny ranking firm prawniczych «Top 50 law firms in Ukraine». Grupa prawnicza EUCON zajęła w rankingu 23 pozycję, uzyskując łącznie 239,33 punktów.

„KyivPost” zastosowała niestandardowe podejście do sporządzenia rankingu, oceniając jak duże międzynarodowe, tak i mniejsze firmy prawnicze według jednakowych kryteriów, a także nie biorąc pod uwagę transakcji i spraw indywidualnych. Autorzy rankingu zwracali szczególną uwagę na poziom zaufania do spółki, jej reputację, odpowiedzialność, przejrzystość, międzynarodowy charakter i odpowiedzialność społeczną.

Współpraca

Awards