Yaroslav Romanchuk w ramach III Warsaw Business Day opowiedział o problemach jakie napotykają inwestorzy zagraniczni w Polsce

W dniu 13 kwietnia 2019 r. w Warszawie odbył sięIII Warsaw Business Day, w którym jako ekspert wziął udział Partner Zarządzający Grupy Prawniczej EUCON i Prezes Zrzeszenia Biznesu Ukraińskiego w PolsceYaroslav Romanchuk.

W ramach tematu “Aspekty prawne i problemy jakie napotykają inwestorzy zagraniczni w Polsce przez pryzmat statystyki i praktyki”prelegent opowiedział o specyfice klientów biura polskiego, o trudnościach jakie napotykają inwestorzy ukraińscy w Polsce i aspektach, które należy uwzględniać przy prowadzeniu działalności gospodarczej w RP.

Ekspert wymienił sześć podstawowych kategorii klientów polskiego biura: inwestorzy polscy i zagraniczni, którzy prowadzą własny biznes lub chcą wejść na rynek Ukrainy; inwestorzy ukraińscy a także inwestorzy z WNP, działający na rynku Polski lub UE; przedsiębiorcy ukraińscy a także przedsiębiorcy z WNP, nie prowadzący działalności gospodarczej na rynku Polski i UE, przed którymi pojawiły się pewne problemy o charakterze prawnym; właściciele praw własności intelektualnej; właściciele biznesu, którzy podejrzewają swoich wspólników lub pracowników o oszustwa finansowe, majątkowe lub o naruszenie zasad i procedur compliance; osoby fizyczne (posiadające/zamierzające nabyć nieruchomości w Polsce; mające problemy dotyczące stosunku pracy; którzy zostali zatrzymani w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa określonej kategorii). W szczególności, Yaroslav Romanchuk podkreślił, że obywatele Ukrainy, którzy pracują w Polsce, są rezydentami podatkowymi Ukrainy a więc mają obowiązek deklarowania zarobionych w Polsce pieniędzy jako “dochody uzyskane za granicą”. Jednak, niestety, w praktyce obywatele często unikają uczciwego płacenia podatków, lekceważąc ww. obowiązek. To stanowi poważny problem.

Na zakończenie przemówienia Yaroslav Romanchuk udzielił rad dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, kierując się własnym doświadczeniem. Na przykład, prelegent doradził uwzględniać wysoki stopień niezależności zarządu od wspólników (akcjonariuszy), regulacje wewnętrzne w przedsiębiorstwie, osobliwości opodatkowania w Polsce transakcji dokonywanych z wykorzystaniem jurysdykcji offshore, nie zapominać o cenach transferowych, obowiązkowym przeprowadzeniu Due diligence przed nabyciem polskich aktywów, rozważać celowość współpracy z władzami regionalnymi, uwzględniać możliwość korzystania z partnerstwa publiczno-prywatnego, szybkiego zwrotu podatku VAT na podstawie deklaracji, sprawdzania informacji o partnerach i kontrahentach za pomocą Krajowego Rejestru Sądowego (w tym sprawozdań finansowych), możliwość uzyskania finansowania kontraktów eksportowych i ubezpieczenia kredytu, którą zapewniają Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) i in.

Organizatorem przedsięwzięcia jest DobroHub – platforma do nauki, wymiany doświadczeń, gotowych rozwiązań i business cases. Założyciele-organizatorzy projektu – Inna Yarova i Oleh Yarovy– właściciele najmniejszej kawiarni w Polsce, sieci kawiarni Dobro&Dobro. W szczególności, Inna Yarova jest Zastępcą Prezesa Zarządu i Wiceprezesem Zrzeszenia Biznesu Ukraińskiego w Polsce.

Współpraca

Awards