“Książka podręczna” dla tych którzy chcą otworzyć biznes w Polsce

Po raz pierwszy w języku ukraińskim wyszła “Książka podręczna” dla inwestorów ukraińskich, którzy chcą rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej, zapoczątkować własny biznes w Europie, w szczególności w Polsce, i eksporterów, którzy chcą sprzedawać własne produkty na rynkach europejskich.

“Biznes-prawo Rzeczypospolitej Polskiej dla inwestorów ukraińskich” – to publikacja, w której można znaleźć odpowiedzi na wszystkie pytania, związane z założeniem biznesu i rejestracją spółki, formami prowadzenia działalności gospodarczej, warunkami prowadzenia takiej działalności w specjalnych strefach ekonomicznych, a także można zapoznać się z systemem podatkowym, zasadami rachunkowości, certyfikacji i standaryzacji produktów, prawa korporacyjnego, inwestycyjnego, migracyjnego, prawa pracy i in. Książka zawiera informacje na temat uzyskania zezwolenia na pracę, karty pobytu czasowego i stałego.

Z treścią książki można zapoznać się  tu.

Publikacja została opracowana na podstawie prawa Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązującego na dzień 1 stycznia 2015 roku, i wydana przy wsparciu Międzynarodowego Centrum Prawnego EUCON.

Jej autorem  jest adwokat, starszy partner, kierownik warszawskiego biura Międzynarodowego Centrum Prawnego EUCON  Igor Jacenko.

Klienci zainteresowani zakupem książki “BIZNES-PRAWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DLA INWESTORÓW UKRAIŃSKICH “, wybrali równierz:

Ukraińsko-polski, polsko-ukraiński słownik terminologiczny: Handel. Gospodarka. Finanse. Prawo.

Book-image-new

Współpraca

Awards