Wiatr zmian podatkowych: odbyło się VII Międzynarodowe Forum Podatkowe w formacie online

W dniu 23 czerwca roku 2020 rozpoczęło się jedno z największych corocznych wydarzeń prawnych – VII Międzynarodowe Forum Podatkowe organizowane przez Gazetę „Praktyka Prawna”, które po raz pierwszy odbyło się w formacie online w ciągu trzech dni. Partner zarządzający Grupy Prawniczej EUCON, adwokat Yaroslav Romanchuk został moderatorem pierwszej sesji, i otworzył Forum Podatkowe słowem powitalnym. Grupa prawnicza EUCON jako jeden z inicjatorów powstania tego forum zgodnie z tradycją została generalnym partnerem wydarzenia.

Biorąc pod uwagę najnowsze wydarzenia legislacyjne i nowelizacje w dziedzinie podatków, pierwsza sesja była dość aktywna i pouczająca: Yaroslav Romanchuk wraz ze współpracownikami szczegółowo omówili nowe przepisy podatkowe, ich pozytywne i negatywne aspekty, a także zwrócili uwagę na konkretne kwestie wdrożenia planu BEPS na Ukrainie, w szczególności przystąpienia Ukrainy do MLI, CRS i FATCA, na kwestie finansowego zaplecza inicjatyw podatkowych, równowagi interesów państwa i podatników, wakacje podatkowe dla inwestorów i inne obietnice, dalszą reformę służby podatkowej na Ukrainie, likwidację milicji podatkowej i utworzenie biura dochodzeń finansowych itp.

W centrum uwagi uczestników pierwszej sesji pojawiły się kwestie dyskusyjnych aspektów ust. 1210, 2425, 466 i 361, które dotyczą przede wszystkim zmian w Kodeksie podatkowym, zapobiegania legalizacji dochodów uzyskanych nielegalnie i spowodowały znaczny oddźwięk w profesjonalnych kręgach prawnych. Yaroslav Romanchuk na zakończenie podkreślił znaczenie publicznej konsultacji ustawodawstwa ukraińskiego nr 361 “O zapobieganiu i przeciwdziałaniu legalizacji (praniu) dochodów pochodzących z przestępstwa, finansowaniu terroryzmu i finansowaniu dystrybucji broni masowego rażenia”, w oparciu o debatę nad kwestiami jego konstytucyjności i nieścisłości.

Ostatniego dnia wydarzenia, 25 czerwca, rozpoczęły się warsztaty prowadzone przez audytora, partnera, kierownika praktyki kształtowania cen transferowych Grupy Prawniczej EUCON – panią Larysę Vrublevską i zastępcę kierownika biura kształtowania cen transferowych Państwowej Służby Podatkowej Ukrainy – pana Viacheslava Krugliaka.

Pani Vrublevska w ramach tematu “Najczęstsze błędy biznesowe przy stosowaniu zasad kształtowania cen transferowych” opowiedziała słuchaczom o podstawowych błędach związanych z kształtowaniem cen transferowych. Spikerka wskazała, że najczęściej popełniane są błędy w identyfikacji / inwentaryzacji kontrolowanych operacji, które polegają na tym, że deklaracje nie są w ogóle wypełniane lub nie są deklarowane w całości. Powszechne są również błędy dotyczące wyboru metody kształtowanie cen transferowych, realizacji niskiej jakości ekonomicznej i porównawczej analizy kontrolowanych operacji, które powstają w ramach przygotowań do dokumentacji, dotyczącej kształtowania cen transferowych.

Według Pani Vrublevskiej, dość często podatnicy mylnie ustalają łączną kwotę przychodów spółki tylko za pomocą jednego wskaźnika sprawozdania finansowego – dochodu netto ze sprzedaży towarów, robót lub usług, chociaż należy wziąć pod uwagę wszystkie rodzaje dochodów otrzymanych w ciągu roku.

Jaskrawym punktem końcowym VII Międzynarodowego Forum Podatkowego         „Praktyki prawniczej” była czwarta dyskusja panelowa “Digital & Tax”, którą moderował partner zarządzający Grupy Prawniczej EUCON – adwokat Yaroslav Romanchuk.

Uczestnicy omówili kwestie opodatkowania  biznesu IT na Ukrainie, podatków, które firma musi zapłacić (“Akcja City”), ulg podatkowych, na które mogą liczyć międzynarodowe i ukraińskie firmy IT, ukraińskiej e-rezydencji, kwestie efektywności i bezpieczeństwa “PPO w smartfonie” i inne. W trakcie dyskusji eksperci mieli okazję nie tylko wyrazić swoją profesjonalną opinię na temat tych kwestii, ale także przyczynić się do wspólnego poszukiwania nowych, skutecznych rozwiązań i generowania nowych pomysłów.

Na koniec uczestnicy udostępnili wyniki badania praktyk podatkowych przeprowadzonego przez Gazetę „Praktyka Prawna”. Opinie ekspertów dotyczące uzyskanych danych i prognoz rozwoju praktyki podatkowej na następny rok rozeszły się w diametralnie przeciwnych kierunkach: część mówców wyraziła pozytywne poglądy na dalszy rozwój, podczas gdy inni byli bardziej sceptyczni, czekając na pojawienie się nowych wyzwań, problemów i recesji.

Współpraca

Awards