Finał Międzynarodowego Konkursu Projektów Inwestycyjnych

W dniu 15 maja 2015 roku, w Warszawie miał miejsce finał Międzynarodowego Konkursu Projektów Inwestycyjnych, w ramach II Forum Międzynarodowego “DZIEŃ UKRAIŃSKIEGO BIZNESU”. Prezentacje projektów i uroczyste wręczenie nagród dla zwycięzców konkursu odbyły się w gmachu Ministerstwa Gospodarki RP.

Przedstawicielom ze środowisk biznesu, inwestorom, a także osobom reprezentującym władze w Polsce zostały przedstawione projekty finalistów Konkursu, który rozpoczął się 2 marca br. na Ukrainie.

Głównym celem konkursu jest zapewnienie wsparcia dla ukraińskich przedsiębiorców przy wejściu na rynki europejskie. Inicjatorem i przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Konkursu został Yaroslav Romanchuk, Wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, partner zarządzający Międzynarodowego Centrum Prawniczego EUCON. Konkurs odbył się pod patronatem ambasad obu krajów. Ministerstwo Gospodarki RP poparło ideę i umożliwiło przeprowadzenie finału tego konkursu w siedzibie Ministerstwa. Organizatorami wystąpili Międzynarodowe Centrum Prawnicze EUCON, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza oraz Międzynarodowy Związek Audytorski we współpracy z gazetą “Biznes”.

Spośród 160 złożonych wniosków komisja konkursu wybrała 18 najlepszych projektów z różnych regionów Ukrainy, które planowane są do realizacji w Polsce. Głównym kryteria wyboru zwycięzców było prowadzenia działalności gospodarczej na Ukrainie, decyzja o wejściu na polski rynek i założeniu firmy w Polsce, innowacyjność projektu inwestycyjnego, dostępność kapitału własnego, liczba planowanych tworzenia miejsc pracy.

Według inicjatora konkursu, Yaroslava Romanchuka, ilość polskich inwestycji na Ukrainie do tej pory wynosi około 1 mld dolarów, a ukraińskich w Polsce stanowi około 60 mln dolarów. “Postawiliśmy sobie cel – aby wyrównać te dysproporcje – powiedział Jaroslav Romanchuk. – A ten konkurs  to dopiero początek.”

Zwycięzcami Międzynarodowego Konkursu Projektów Inwestycyjnych zostało sześć firm: SenV Group Sp. z o.o., AEROMEX Sp. z o.o., BUDSOL Sp. z o.o., Ivmash Sp. z o.o., StudioPak Sp. z o.o., Ukrekopak Sp. z o.o.  Laureatom wręczono okolicznościowe dyplomy. Laureaci otrzymają także dodatkowe możliwości realizacji projektów w Polsce. Ponadto, wszyscy finaliści, którzy zaprezentowali swoje projekty w Ministerstwie Gospodarki RP, mieli możliwość przedstawienia swoich ciekawych pomysłów przedstawicielom władzy, polskiemu środowisku biznesowemu, co może sprzyjać realizacji projektów we współpracy z potencjalnymi partnerami, w tym instytucjami finansowymi oraz innymi uczestnikami rynku.

Zaplanowana jest data następnego forum, które odbędzie się w Kijowie w pierwszej połowie listopada tego roku, w ramach którego zostanie omówiony temat dostępu na rynek europejski w ramach polskiej jurysdykcji.

Galeria zdjęciowa II Międzynarodowego Forum “DZIEŃ UKRAIŃSKIEGO BIZNESU” w Polsce dostępna jest za pomocą linku

Współpraca

Awards