Twarzą w twarz w trybie offline: partnerzy EUCON zostali uczestnikami II Międzynarodowego Forum Prawa Karnego 2020 w Kijowie

Pierwsze wydarzenie offline podczas kwarantanny – II Międzynarodowe Forum Prawa Karnego 2020 od “Praktyki Prawnej”, które odbyło się w dniu 29 lipca roku 2020 w Kijowie, stało się ważnym wydarzeniem na krajowej niwie prawniczej, dając możliwość wiodącym ekspertom w dziedzinie prawa karnego, aby zebrać się na wspólnej “żywej” arenie w celu omówienia nowych wyzwań, starych problemów i przyszłych perspektyw.

W szczególności w forum brali udział adwokat, partner, kierownik praktyki prawa karnego i procesu Grupy Prawniczej EUCON Yevgen Petrenko i partner stowarzyszony Grupy Prawniczej EUCON Hanna Shyshko.

 Tak, w ramach okrągłego stołu “Crime-Time: współczesne wyzwania dla wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych” partnerzy EUCON omówili ostatnie decyzje sądowe dotyczące niedopuszczalności dowodów; przypadki, w których sąd jest zobowiązany do uznania istotnych naruszeń praw i podstawowych wolności, w konsekwencji – uznania takich dowodów za niedopuszczalne; problemy z uznaniem wyraźnie niedopuszczalnych dowodów; zastosowanie doktryny prawnej “owoców trującego drzewa”; wdrożenia organami wstępnego dochodzenia swoich uprawnień, nie przewidzianych przez Kodeks Postępowania Karnego Ukrainy i inne.

Yevgen Petrenko i Hanna Shyshko zwrócili również uwagę na ważny aspekt naruszeń, których konsekwencją może być uznanie dowodów za niedopuszczalne, do których zalicza się: prowadzenie działań śledczych (tajnych czynności śledczych) przez osobę nieupoważnioną, brak oryginałów nagrań audio i wideo tajnych czynności śledczych, naruszenie wymagań dotyczących sporządzania protokołu, sporządzania protokołu bez udziału oskarżonego, brak decyzji o fiksacji czynności procesowych, prowokacja przestępstwa, naruszenia przy angażowaniu osoby w poufną współpracę.

Oprócz tych kwestii, eksperci w ramach okrągłego stołu omówili cechy rozwoju prawa karnego, reformę wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, kurs legislacyjny w celu zmniejszenia “siły” wpływu na biznes, problemy zastosowania gwarancji świadka nie zeznawać, najnowsze trendy praktyki sądowej dotyczące niedopuszczalności dowodów, główne problemy obowiązującego kodeksu karnego i ich rozwiązania poprzez przygotowanie i przyjęcie nowego ustawodawstwa karnego oraz dostęp obrońcy do Jednolitego Rejestru Dochodzeń Przedprocesowych.

Również w ramach okrągłego stołu wzięli udział: Stanislav Kravchenko – przewodniczący Kasacyjnego Sądu Karnego w składzie Sądu Najwyższego; Mykola Havroniuk – zastępca przewodniczącego grupy roboczej ds. rozwoju prawa karnego Komisji ds. reformy prawnej, profesor, doktor nauk prawnych i inne osoby.

Współpraca

Awards