Yaroslav Romanchuk Yaroslav Romanchuk Yaroslav Romanchuk

Yaroslav Romanchuk

Partner Zarządzający, adwokat

yaroslav.romanchuk@euconlaw.com

Kierownik praktyki prawa spółek

Kierownik praktyki prawa podatkowego i celnego

Yaroslav Romanchuk  udziela klientom konsultacji w najbardziej skomplikowanych kwestiach z zakresu prawa spółek, prawa podatkowego i celnego, cen transferowych, komercjalizacji obiektów własnośći intelektualnej, planowania podatkowego z wykorzystaniem aktywów niematerialnych, restrukturyzacji biznesu oraz w kwestiach ochrony aktywów.

Reprezentuje jak krajowe, tak i międzynarodowe korporacje w najbardziej skomplikowanych sporach korporacyjnych i podatkowych

Członkostwo i działalność

Poprzednie członkostwo i działalność:

 • Prezes Asocjacji Doradców Podatkowych Ukrainy (lata 2014-2016 );
 • Wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej (lata 2014-2016 );
 • Wiceprezes International Chamber of Commerce Ukraine (lata 2010-2014);
 • Członek Komitetu ds. opodatkowania Międzynarodowej Izby Handlowej (IСС) (m. Paryż) (2012-2016);
 • Przewodniczący Rady Społecznej przy Ministerstwie Dochodów i Opłat Ukrainy (lata 2012-2014);
 • Przewodniczący Rady Społecznej przy Państwowej Służbie Podatkowej Ukrainy (lata 2010-2012).

Yaroslav prowadzi aktywną działalność społeczną i prawodawczą, w szczególności on stał na czele podgrupy, która pracowała nad przygotowaniem Koncepcji reformowania systemu podatkowego Ukrainy przy Ministerstwie Rozwoju Gospodarczego i Handlu pod kierownictwem Ministra.

Wchodzi w skład grupy ekspertów, zajmujących się dopracowywaniem projektów ustaw dotyczących utworzenia Służbyby Dochodzeń Finansowych, kompromisu podatkowego, wprowadzenia Ombudsmana Podatkowego, kształtowania cen transferowych.

Pracuje nad doskonaleniem obowiązującego ustawodawstwa podatkowego w ramach grup roboczych, utworzonych przy Ministerstwie Skarbu Ukrainy.

Jest autorem licznych publikacji w fachowych wydawnictwach krajowych i  zagranicznych, uczestnikiem międzynarodowych konferencji, forów, seminariów, okrągłych stołów.

Publications

Czytaj więcej

Wykształcenie

Magister prawa, Kijowski Uniwersytet Prawa NAN Ukrainy;

Lincoln Law School of San Jose (California, USA), Certificate of Completion, Law Firm Management Training, 2015;

Аdwokat

Wyróżnienia i nagrody

Jarosław Romańczuk jest rekomendowany przez renomowane wydawnictwa prawne Chambers & Partners, Legal 500, World Tax, The Best Lawyers, Ukrainian Law Firms. A Handbook for Foreign Clientsjako czołowy ekspert krajowy w branży prawa podatkowego.

W szczególności, Jarosław został wyróżniony:

 • zwycięzca Legal Awards 2019 roku w nominacji “Najlepszy radca prawny w dziedzinie doradztwа podatkowego”;
 • zwycięzca Legal Awards 2017 roku w nominacji “Najlepszy radca prawny w dziedzinie sporów podatkowych”;
 • zwycięzca Legal Awards 2015 roku w nominacji “Najlepszy radca prawny w zakresie opodatkowania”;
 • TOP-5 prawników w dziedzinie opodatkowania dla wersji badania „TOP-50 wiodących firm prawniczych na Ukrainie” 2013-2019;
 • TOP-5 prawników w zakresie prawa podatkowego zgodnie z Ukrainian Law Firms. A Handbook for Foreign Clients 2013-2019;
 • podziękowaniem Premiera Ukrainy za istotny osobisty wkład w sprawę wzmocnienia gospodarki Ukrainy, rozwoju przedsiębiorczości, kształtowania infrastruktury rynkowej;
 • dyplomem uznania Komitetu Antymonopolowego Ukrainy za istotny osobisty wkład w sprawę wzmocnienia gospodarki państwa, rozwoju przedsiębiorczości, kształtowania infrastruktury rynkowej w Ukrainie;
 • Podziękowaniem Przewodniczącego Krajowej Komisji Papierów Wartościowych i Rynku Papierów Wartościowych za wysoki profesjonalizm i owocną współpracę;
 • dyplomem uznania za istotny osobisty wkład w rozwój gospodarki Ukrainy, profesjonalne zarządzanie przedsiębiorstwem-liderem w branży, rok 2009;
 • dyplomem uznania za istotny osobisty wkład w rozwój gospodarki Ukrainy, profesjonalne zarządzanie przedsiębiorstwem-liderem branży, rok 2008.

Znajomość języków

ukraiński, rosyjski, polski, niemiecki

Współpraca

Awards