Andrii Romanchuk Andrii Romanchuk Andrii Romanchuk

Andrii Romanchuk

Partner, adwokat

andrii.romanchuk@euconlaw.com

Kierownik biura w Warszawie

Kierownik praktyki compliance

Andrii Romanchuk z powodzeniem zapewnia pomoc prawną firmom międzynarodowym przy wejściu na rynek ukraiński a także dużym firmom krajowym przy wejściu na nowe rynki europejskie. Udziela asysty prawnej z uwzględnieniem wszystkich czynników działalności, potrzeb i życzeń klientów.

Andrii Romanchuk udziela konsultacji w zakresie wprowadzenia systemów compliance dla struktur biznesowych w Ukrainie i Polsce przez system аudyt-compliance i organizację kompleksowych kontroli przestrzegania przez firmy wymagań normatywnych.

Udziela konsultacji firmom międzynarodowym w zakresie przygotowania dokumentacji, sprawozdań i wprowadzenia systemów kształtowania cen transferowych.

Posiada wyjątkowe rozeznanie w ukraińskim i polskim środowisku biznesowym.

Członkostwo i działalność

  • Ukraiński delegat na posiedzenia Komitetu Podatkowego Międzynarodowej Izby Handlowej (m. Paryż);
  • Sekretarz Komitetu ds. polityki podatkowej i celnej Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC Ukraine);
  • Doradca w Szkole Kształtowania Cen Transferowych;
  • Członek Międzynarodowego stowarzyszenia Podatkowego (IFA Ukraine);
  • Członek stowarzyszenia Radców Prawnych Ukrainy;
  • Członek stowarzyszenia Doradców Podatkowych.

Andrij Romańczuk stale bierze udział w forach, konferencjach krajowych i międzynarodowych a także w innych przedsięwzięciach,  dotyczących prawa korporacyjnego, prawa podatkowego, kształtowania cen transferowych, compliance, przeprowadzanych  w Ukrainie i za granicą.

Publications

Czytaj więcej

Wykształcenie

Magister prawa, Kijowski Uniwersytet  Narodowy imienia Tarasa Szewczenki.

Odbywał studia wg. programów prawnych w szkołach Londynu i Cambridge;

International Compliance Association – Międzynarodowe Stowarzyszenie Compliance;

Certified Professional in Governance, Risk & Compliance – Certyfikat Zawodowy z zakresu Governance, Risk & Compliance;

Postgraduate Diploma in Governance, Risk & Compliance 2014 – 2015:    Studia Podyplomowe w zakresie Governance, Risk & Compliance (Ładu Korporacyjnego, Zarządzania Ryzykiem oraz Compliance);

Lincoln Law School of San Jose (California, USA), 2015.

Znajomość języków

ukraiński, rosyjski, angielski, polski

Doświadczenie zawodowe

  • udział w projektach międzynarodowych z zakresu planowania podatkowego i finansowego, kompleksowego strukturyzowania biznesu w różnych jurysdykcjach;
  • udział w projektach międzynarodowych z zakresu restrukturyzacji struktur biznesowych w celu optymalizacji planowania podatkowego i ochrony aktywów;
  • udzielanie porad prawnych firmom międzynarodowym w zakresie wejścia na rynek ukraiński, a także przedsiębiorstwom krajowych w zakresie realizacji strategii wejścia na rynki zagraniczne;
  • udzielanie konsultacji w zakresie komercjalizacji praw własności intelektualnej i planowania podatkowego z wykorzystaniem aktywów niematerialnych.

Współpraca

Awards