Viktoriia Kobernyk Viktoriia Kobernyk Viktoriia Kobernyk

Viktoriia Kobernyk

Starszy doradca, Konsultant Księgowości

viktoriia.kobernyk@euconlaw.com

Współkierownik praktyki ewidencji podatkowej i rachunkowości
Główny doradca Szkoły kształtowania cen transferowych

Wiktoria Kobernyk specjalizuje się w sprawach z zakresu kształtowania polityki ewidencyjnej przedsiębiorstwa, zarządzania systemem obiegu dokumentów, prowadzenia i kontroli rachunkowości, ewidencji podatkowej w pełnym zakresie, dokonywania analizy działalności finansowo-gospodarczej, kontroli wykorzystania środków finansowych, organizacji pracy w dziale księgowości, podziale funkcji, uprawnień i odpowiedzialności pracowników działu księgowości

Udziela konsultacji firmom krajowym i zagranicznym w zakresie prowadzenia ewidencji podatkowej, rachunkowości i zarządzania w różnych branżach gospodarki, instytucjach finansowych, w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych, statystycznych, podatkowych, specjalistycznej sprawozdawczości, dokonywania analizy działalności finansowo-gospodarczej, planowania podatkowego, zarządzania środkami finansowymi.

Oddzielnym kierunkiem, którym zajmuje się Wiktoria, jest asysta prawna w trakcie kontroli, przeprowadzanych przez organy podatkowe, inne organy  kontrolujące i organy ścigania.

Publications

Czytaj więcej

Wykształcenie

Ekonomista. Specjalność: Ewidencja i audyt. Narodowa Akademia Zarządzania Municypalnego

Specjalny kurs – Management finansowy. Kijowsko-Mohylańska  Szkoła Biznesowa

Znajomość języków

Ukraiński, rosyjski, polski

Doświadczenie zawodowe

  • organizacja systemu ewidencji podatkowej i rachunkowości w przedsiębiorstwach z różnych branż gospodarki;
  • zapewnienie kształtowania polityki ewidencyjnej w przedsiębiorstwach o różnych formach organizacyjno – prawnych  z uwzględnieniem specyfiki działalności;
  • ocena stanu finansowego firmy;
  • przygotowanie sprawozdawczości zarządczej, finansowej i podatkowej;
  • asysta w trakcie kontroli podatkowych;
  • odtworzenie ewidencji podatkowej i rachunkowości za poprzednie okresy.

Współpraca

Awards