Ludmila Shashkina Ludmila Shashkina Ludmila Shashkina

Ludmila Shashkina

Associate doradca, rzeczoznawca majątkowy

shashkina@eucon.ua

Kierownik praktyki wyceny majątku

Ludmiła Szaszkina specjalizuje się przede wszystkim w szacowaniu wartości majątku, opracowaniu i analizie projektów inwestycyjnych. Ma bogate doświadczenie w przeprowadzaniu analizy zasobów informacyjnych pod względem kompletności i obiektywności cen rynkowych na towary i usługi a także, jako rzeczoznawca majątkowy w dziedzinie wyceny majątku i praw majątkowych.

Członkostwo i działalność

 • Członek komisji egzaminacyjnej przy Funduszu mienia państwowego Ukrainy;
 • Członek Rady społecznej przy Funduszu mienia państwowego Ukrainy;
 • Członek Rady społecznej przy Państwowej agencji zasobów rolnych Ukrainy;
 • Członek Rady Ogólnoukraińskiej organizacji społecznej “Asocjacja fachowców w zakresie wyceny”;
 • Członek Ukraińskiego stowarzyszenia rzeczoznawców majątkowych;
 • Członek Federacji rzeczoznawców majątkowych w zakresie wyceny biznesu i własności intelektualnej.

Certyfikaty

 • Certyfikat Międzynarodowy. Instytut strategii i rozwoju (ekonomia międzynarodowa). Izrael
 • Certyfikaty rzeczoznawcy majątkowego w zakresie wyceny majątku i praw majątkowych
 • Certyfikat rzeczoznawcy majątkowego dla celów opodatkowania
 • Świadectwo o rejestracji w Państwowym rejestrze rzeczoznawców majątkowych Nr 9969 z dnia 25.07.2013 r.

Publications

Czytaj więcej

Wykształcenie

Ekonomista. Kijowski Uniwersytet Handlowo-Ekonomiczny;

Magister ekonomii międzynarodowej, Ukraińska Akademia Handlu Zagranicznego;

Instytut strategii i rozwoju (ekonomia międzynarodowa), Izrael

Znajomość języków

Ukraiński, rosyjski

Doświadczenie, kwalifikacje zawodowe

 • niezależna wycena majątku i praw majątkowych, gruntów;
 • wycena dla celów opodatkowania;
 • opracowanie i analiza projektów inwestycyjnych;
 • analiza i monitoring rynków;
 • przeprowadzenie analizy zasobów informacyjnych pod względem kompletności i obiektywności cen rynkowych na towary i usługi.

Współpraca

Awards