Projekt społeczny EUCON – szkolenia specjalistów w zakresie gruntów i prawa rolnego

W dniu 20 grudnia, Grupa Prawnicza EUCON reprezentowana przez partnera zarządzającego – Yaroslava Romanchuka oraz Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej reprezentowane przez dyrektora – Aleksieja Boniuka, podpisały memorandum o współpracy  w ramach inicjatyw partnerstwa publiczno-prywatnego.

Pomoc będzie udzielana przez EUCON na zasadach pro bono. Głównym celem podpisania Memorandum, była konsolidacja wysiłków mających na celu współpracę na rzecz wzmocnienia prawnych możliwości lokalnych  społeczności w zakresie prawa własności ziemi, w szczególności zwiększenie świadomości prawnej właścicieli gruntów rolnych. Ze strony EUCON, projekt będzie nadzorował prawnik, kierownik praktyki nieruchomości i prawa rolnego, partner, dr Anatolij Miroshnichenko, który posiada ogromne doświadczenie praktyczne, naukowe, jak i dydaktyczne.

Zgodnie z podpisanym dokumentem, współpraca będzie dotyczyć organizacji szkoleń dla przedstawicieli organów samorządów lokalnych i terytorialnych w formie seminariów, warsztatów, wykładów i innych wydarzeń oraz szkoleń dla specjalistów Centrum,  którzy będą dalej zapewniać bezpłatną pomoc prawną w dziedzinie prawa nieruchomości.

 W ten sposób realizowany jest społeczny aspekt tego projektu, jednocześnie Grupa Prawnicza EUCON opracuje i zrealizuje  w ramach tej współpracy własną skuteczną metodę szkolenia ponad 1000 specjalistów z  Centrum Koordynacji Zapewnienia Pomocy, którzy później sami będą świadczyć usługi dla zwykłych obywateli – właścicieli gruntów.

Centrum Koordynacji Zapewnienia Pomocy Prawnej zostało powołane w 2012 r. w celu ukształtowania na Ukrainie efektywnego systemu bezpłatnej pomocy prawnej, zapewnienia jej dostępności i jakości. Centrum podlega bezpośrednio Ministerstwu Sprawiedliwości Ukrainy.

Współpraca

Awards