Po raz kolejny o podatkach: w Kijowie odbyło się seminarium praktyczne na temat podatków od ANU

Eksperci z Grupy Prawnej EUCON nadal aktywnie dzielą się swoim doświadczeniem i praktyczną wiedzą w dziedzinie podatków. W dniu 23 października, w Kijowie po raz czwarty odbyło się seminarium praktyczne dla podatników – członków Stowarzyszenia Podatników Ukrainy. Wydarzenie zostało zorganizowane wspólnie ze specjalistami Państwowej Służby Fiskalnej w Kijowie i partnerami ANU. W szczególności, jedną z prelegentów była partner, szefowa praktyki cen transferowych Grupy Prawnej EUCON Larysa Vrublevska.

Ekspert wyjaśniała zgromadzonej publiczności niuanse związane z utrzymywaniem dokumentacji cen transferowych, koncentrując się na problematycznych aspektach i szczegółach w ramach tego tematu. Pani Larysa Vrublevska podkreśliła także tematy metodologii przygotowywania dokumentacji i kryteriów jakości.

72667189_420571365525517_8213599288257675264_n

Larysa Vrublevska podczas wystąpienia zwróciła uwagę na kwestie związane z dokumentacją dotyczącą cen transferowych, strukturą, analizą dokumentacji i jej algorytmu, wyboru metody wyceny i uzasadnienia wyboru. Ponadto prelegent szczegółowo przeanalizowała segmentację sprawozdań finansowych, dokumentowanie strategii znajdowania podmiotów reprezentujących wspólne interesy i dokumentowanie procedury wyboru danych podmiotów. W wydarzeniu wzięli również udział: Ludmila Gerasimenko – Dyrektor Generalny ANU; Anatolii Korol – Kierownik Wydziału Kontroli Obrotu Dóbr Podatkowych i Administracji Podatkiem Akcyzowym Głównej Dyrekcji Państwowej Służby Podatkowej w Kijowie; Sergey Rogozny – Szef Komisji Finansów i Budżetu FPBAU; Ekaterina Grivnak – Kierownik Biura Ochrony Praw Podatników SBI ANU i inni.

Współpraca

Awards