Bezprawne działania organizacji przestępczych, oszustwa i inne “złe duchy”: odbyło się drugie, wspólne, bezpłatne webinarium EUCON Grupy Prawniczej i ProAgro Group

„W pełni uchronić się od bezprawnych działań organizacji przestępczych nie można, ale można i trzeba minimalizować ryzyko”: o tym, jakie środki bezpieczeństwa należy podjąć, jakie “zadanie domowe” powinni wykonać wszyscy rolnicy, jakie są rodzaje i sposoby oszustw oraz bezprawnych działań organizacji przestępczych, jak zminimalizować ryzyko i straty finansowe, jak korzystnie wykorzystać element zagraniczny w restrukturyzacji przedsiębiorstw i wiele więcej, w ramach drugiego, darmowego webinarium dla rolników „Jak chronić swój biznes od nieuczciwych wierzycieli, bezprawnych działań organizacji przestępczych i innych „złych duchów”?” odbywającego się 3 grudnia, opowiedzieli adwokaci EUCON Grupy Prawniczej. Wydarzenie online było częścią partnerstwa w ramach wielkoskalowego forum Grain Storage Forum “Elevator-2021″ pomiędzy EUCON i ProAgro Group.

 Prawnik, partner, kierownik praktyki ochrony biznesu Pan Yevgen Petrenko szczegółowo opowiedział słuchaczom o najbardziej znanych sposobach bezprawnych działań organizacji przestępczych i narzędziach do pomyślnego zakończenia tych działań. Prelegent zwrócił szczególną uwagę na «zadanie domowe», które wszyscy rolnicy muszą wykonać, aby zminimalizować ryzyko bezprawnych działań organizacji przestępczych. W szczególności, ekspert podkreślił znaczenie skutecznego skonfigurowania systemu ochrony w przedsiębiorstwach, a także właściwego wykorzystania mediów w procesie obrony przed bezprawnymi działaniami organizacji przestępczych.

Następnym mówcą był adwokat, radca, zastępca kierownika praktyki prawa podatkowego Pan Volodymyr  Bevza, który podzielił się wskazówkami dotyczącymi minimalizacji strat finansowych z powodu bezpodstawnych kontroli przedstawicieli organów podatkowych patrząc przez pryzmat najczęstszych problemów, w szczególności blokowania rejestracji faktur podatkowych, wezwań organów kontrolnych itp.

Nie mniej ważny jest temat koncepcji i środków zapobiegawczych przeciwko oszustwom wewnętrznym, który był przedmiotem wystąpienia adwokata, partnera, kierownika biura EUCON w Warszawie Pana Andrii Romanchuk. Ekspert skupił się nie tylko na aspektach teoretycznych, ale także podzielił się interesującymi statystykami dotyczącymi rozpowszechnienia się oszustw i przestępstw gospodarczych, wysokości szkód poniesionych przez poszkodowanych i wymienił 5 najczęstszych rodzajów przestępstw, do których możemy zaliczyć:  przekupstwo i korupcję, sprzeniewierzenie mienia, oszustwa zakupowe, oszustwa związane z zasobami ludzkimi i cyberprzestępczością.

Webinarium zakończył prawnik, partner zarządzający Pan Yaroslav Romanchuk. Prelegent opowiedział, w jakim celu wcześniej korzystano z elementu zagranicznego w strukturze korporacyjnej i jakie są konsekwencje ze strony BEPS. Ekspert podkreślił takie korzyści wejścia ukraińskich firm na rynek polski jak: bliskość swoich klientów i dostawców; dywersyfikacja ryzyka, które występują na Ukrainie; dostęp do tanich zasobów UE i Polski; ochrona aktywów na Ukrainie przed ingerencją osób trzecich i bezprawnymi działaniami organizacji przestępczych.

Współpraca

Awards