Uprzedzony — to znaczy uzbrojony: o aktualnościach w sferze podatków podatnicy zostali poinformowani na seminarium Zrzeszenia Podatników Ukrainy (ZPU)

W dniu 25 września na sali konferencyjnej ” Eleven room” odbyło się seminarium, zorganizowane przez Zrzeszenie Podatników Ukrainy, podczas którego doświadczeni specjaliści, w szczególności ekspert EUCON Grupa Prawnicza Larysa Vrublevska, opowiedzieli gościom o przygotowaniu do nowej kampanii sprawozdawczej, aktualnych zagadnieniach dot.VAT, osobliwościach stosowania uproszczonego systemu opodatkowania przez osoby prawne, najnowszych zmianach przepisów dotyczących opłaty za ziemię, opodatkowaniu nieruchomości, ryzykach  podatkowych i in.

Partner, Kierownik Praktyki kształtowania cen transferowych Larysa Vrublevska podzieliła się z gośćmi informacjami o “Przygotowaniu do  kampanii sprawozdawczej w zakresie KCT”. W szczególności, prelegent powiedziała, że sprawozdawczość składa się z trzech dokumentów: sprawozdania dotyczącego transakcji kontrolowanych, sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (załącznik do KCT) i dokumentacji dotyczącej KCT. Pani Vrublevska także opowiedziała o transakcjach kontrolowanych, ich treści, podstawowych danych i przytoczyła ich wykaz, a także o kryterium wartości i jego ustaleniu, o mechanizmie wprowadzania poprawek do sprawozdania dot. transakcji kontrolowanych i do sprawozdania w zakresie podatku dochodowego.

Na seminarium także przemówili: Serhii Tymoshenko – Kierownik Urzędu metodologii podatków pośrednich Departamentu pracy metodologicznej i normotwórczej PSF Ukrainy; Victoria Popowa – Zastępca Kierownika Działu wsparcia metodologicznego administrowania podatkami Urzędu wsparcia metodologicznego administrowania podatkami Departamentu podatków i opłat od osób prawnych PSF Ukrainy; Iryna Bilotil – Kierownik Urzędu metodologii i wyjaśnienia przepisów prawa podatkowego ZPU i in.

Współpraca

Awards