Wycena biznesu i praw majątkowych

Nasi specjaliści świadczą usługi w zakresie niezależnej eksperckiej wyceny majątku, wykonują prace, związane z planowaniem inwestycyjnym (opracowanie biznes-planów, planów postępowania naprawczego i in.),  usługi doradcze w zakresie prywatyzacji, zarządzania korporacyjnego, upadłości etc., także jak równiż dokonują analizy środowiska konkurencyjnego i in.

Skuteczna konsultacja dotycząca wyceny to udane pojednanie analizy, doświadczenia i opinii zawodowej. W skład naszego zespołu wchodzą prawnicy, audytorzy, doradcy podatkowi, rzeczoznawcy majątkowi.

Nasi specjaliści z wyceny to wykwalifikowani rzeczoznawcy majątkowi posiadające bogate doświadczenie, kwalifikacja których pozwala w najlepszy możliwy sposób zaspokoić potrzeby naszych klientów.

Posiadamy doświadczenie w wycenie biznesu, aktywów materialnych i niematerialnych, akcji, gruntów w kontekście wielu niejednoznacznych z komercyjnego punktu widzenia sytuacji.

Wycena będzie potrzebna przy ubieganiu się o kredyt, przy inwestowaniu, przy wniesieniu aktywu do kapitału zakładowego, przy sprzedaży majątku w trakcie procedury upadłościowej, przy ubezpieczeniu, przy ustalaniu wysokości wyrządzonych szkód, dla IPO /  IFRS / IAS, przy podjęciu innych decyzji zarządczych.

Nasze usługi obejmują:

  1. Wycenę przedmiotów materialnych:

– wycenę nieruchomości, w tym gruntów oraz praw majątkowych do nich;

– wycenę maszyn i urządzeń;

– wycenę lądowych środków transportu;

– wycenę statków powietrznych;

– wycenę statków wodnych;

– wycenę rzeczy ruchomych, z wyjątkiem zakwalifikowanych do maszyn, urządzeń, środków transportu, statków powietrznych, statków wodnych oraz rzeczy, stanowiących wartość kulturową;

– ocenę dla celów opodatkowania, naliczenia i zapłaty innych opłat obowiązkowych, pobieranych zgodnie z przepisami ustawodawstwa.

  1. Wycenę przesiębiorstw, udziałów, papierów wartościowych, praw majątkowych i aktywów niematerialnych, w tym wycenę praw do obiektów własności intelektualnej:

– wycenę jednolitych kompleksów majątkowych, udziałów, papierów wartościowych, praw majątkowych i aktywów niematerialnych, z wyjątkiem oceny praw do obiektów własności intelektualnej;

– wycenę praw do obiektów prawa intelektualnej własności;

– wycenę dla celów opodatkowania, naliczenia i zapłaty innych opłat obowiązkowych, pobieranych zgodnie z przepisami ustawodawstwa;

– ocenę gruntów.

Współpraca

Awards