Inwestycje i Strukturyzacja Biznesu

Prowadzenie zgodnie z prawem działalności inwestycyjnej i dokonywanie zmian w strukturze grupy firm wymaga od strony organizacacyjnej tych procesów zaangażowania wykwalifikowanych specjalistów z doświadczeniem w przeprowadzaniu takich operacji. Jest to szczególnie istotne w przypadku inwestycji z Ukrainy i prowadzenia działalności gospodarczej w innych krajach.

Nasz zespół zapewnia wsparcie i pomoc na każdym etapie procesu inwestycyjnego, w restrukturyzacji biznesu na Ukrainie i za granicą. Pełny zakres usług w tej dziedzinie świadczy również nasze biuro w Warszawie.

Zapewnienie zintegrowanego podejścia do rozwiązywania pytań klientów z międzynarodową praktyką przy zapobieganiu zagrożeniom i wykorzystaniu możliwości istniejących w ramach danej jurysdykcji ułatwia rozwój naszych klientów w optymalnym czasie i w wygodnej formie, bez barier językowych.

Nasze usługi obejmują:

 1. Pomoc i wsparcie w fazie przedinwestycyjnej projektu, w tym:
 • w znalezieniu i wyborze celów inwestycyjnych (kontrahentów, zasobów, w tym nieruchomości, projektów infrastrukturalnych, własności intelektualnej i innych aktywów);
 • przy wyborze lokalizacji projektu (w szczególności w specjalnej strefie ekonomicznej);
 • otrzymanie zezwolenia Narodowego Banku Ukrainy na inwestycje z Ukrainy.
 1. Wsparcie prawne kolejnych etapów projektu, w tym:
 • sporządzanie umów, listów intencyjnych, opracowanie innych dokumentów prawnych, z uwzględnieniem optymalnej strategii podatkowej, w celu zapewnienia realizacji inwestycyji);
 • kompleksowa pomoc w realizacji procesu inwestycyjnego (zbieranie informacji o gospodarczych, finansowych i prawnych uwarunkowaniach inwestycji przygotowanie planu projektu, udział w negocjacjach, uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń);
 • pomoc w znalezieniu zewnętrznych źródeł finansowania (fundusze europejskie, programy regionalne, finansowanie bankowe);
 • przygotowanie planów struktury (restrukturyzacji) obiektu inwestycji;
 • reprezentowanie inwestorów, w tym w negocjacjach ze związkami zawodowymi, oraz w relacjach z agencjami rządowymi;
 • wsparcie w realizacji planów restrukturyzacyjnych oraz w realizacji kontraktów;;
 • pomoc w znalezieniu partnerów, rekrutacji pracowników, nawiązaniu stosunków w lokalnych środowiskach biznesowych.
 1. Pomoc i wsparcie dla funkcjonującej inwestycji, w tym
 • świadczenie usług w zakresie rachunkowości i księgowości podatkowej;
 • pomoc w wejściu na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, na Rynek Główny lub na rynek New Connect;
 • wdrażanie i optymalizację procedur compliance;
 • pomoc w certyfikacji wyrobów na rynkach Unii Europejskiej;
 • rejestrację praw własności intelektualnej na obszarze Unii Europejskiej.

Nasz zespół posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej ukraińskich inwestorów w wejściu na rynek UE i międzynarodowych firm inwestujących  na Ukrainie, w szczególności w takich branżach jak inżynieria, IT, przemysł lekki, przemysł spożywczy, przemysł chemiczny, telekomunikacja, FMCG i innych.

Współpraca

Awards