Własność intelektualna

Ochrona własności intelektualnej pozostaje jedną z najbardziej skomplikowanych kwestii prawnych, ponieważ przedmiot ochrony jest prawie bezgraniczny. Zespół prawników praktyki pomaga klientom w tworzeniu warunków prawnych dla optymalnego wykorzystania praw do obiektów własności intelektualnej i zwiększenia ich wartości.

Nasze kluczowe usługi obejmują:

 • rejestrację obiektów prawa własności intelektualnej (wynalazki, znaki towarowe, modele użytkowe, wzory przemysłowe);
 • rejestrację praw autorskich do utworów nauki, literatury, sztuki i programów komputerowych;
 • przygotowanie i obsługę prawną umów przeniesienia praw własności intelektualnej (licencje, sprzedaż praw, wniesienie do kapitału zakładowego osoby prawnej, umowy franszyzy);
 • asystę prawną w trakcie procedury dziedziczenia praw własności intelektualnej;
 • obsługę prawną umów, związanych z wykorzystaniem/przeniesieniem praw własności przemysłowej;
 • pomóc prawną przy dokonywaniu patentowania międzynarodowego;
 • konsultacje dotyczące opodatkowania transakcji z obiektami własności intelektualnej;
 • asystę prawną podczas kontroli przeprowadzanych przez organy kontrolujące;
 • przeprowadzenie audytu prawnego obiektów własności intelektualnej.

Świadczymy usługi w zakresie:

 • obrony przed nieuczciwą konkurencją;
 • obrony praw do obiektów własności przemysłowej;
 • obrony praw własności przemysłowej w organach celnych;
 • obrony praw własności intelektualnej w organach antymonopolowych;
 • obrony praw i interesów prawnych w sporach sądowych;
 • innych spraw, dotyczących własności intelektualnej.

Do grona naszych Klientów należą firmy Zepter Ukraina, “Plastics Ukraine”, “Hansa”, “Аeromeh”, Global Message Services  (GMS).

Współpraca

Awards