Handel elektroniczny i mobilny

Świadczymy pełne spektrum usług prawnych w zakresie handlu elektronicznego, obejmujące nie tylko kwestie asysty prawnej w prowadzeniu działalności gospodarczej  przedsiębiorstw, działających w branży handlu elektronicznego, lecz także kwestie dotyczące asysty prawnej podczas opracowania nowych modeli biznesowych, usług i produktów w zakresie handlu elektronicznego, a mianowicie w zakresie płatności i systemów płatniczych, telekomunikacji, analityki, dostaw i wzajemnych rozliczeń. Więc dokonujemy ekspertyzy prawnej  dotyczącej wszystkich kwestii z zakresu usług handlu elektronicznego.

Kompleks usług w zakresie handlu mobilnego obejmuje przygotowanie i późniejszą asystę przy dokonywaniu czynności prawnych w tej branży, opracowanie modeli prawnych i podatkowych dla nowych produktów i usług w zakresie handlu elektronicznego i mobilnego, opracowanie projektów ustaw i projektów akt normatywno – prawnych.

Nasi specjaliści posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie wdrażania nowych produktów i usług z branży handlu elektronicznego, na przykład, usług handlu mobilnego, które obecnie są z powodzeniem świadczone w Ukrainie.

Zawsze możecie Państwo otrzymać wyczerpującą konsultację dotyczącą asysty prawnej w prowadzeniu działalności gospodarczej firmy, reprezentowania firmy przed władzami publicznymi i etc.

Nasze usługi obejmują doradztwo w następnych kwestiach:

– opracowanie i due diligence (analiza prawna) umów w zakresie handlu elektronicznego;

– asysta prawna i reprezentacja firmy przed władzami publicznymi;

– doradztwo w zakresie opodatkowania handlu elektronicznego;

– obrona praw i reprezentacja klientów przed organami sądowymi i w przypadku pozasądowego rozwiązania sporów;

– asysta prawna w prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie handlu elektronicznego;

– opracowanie i due diligence (analiza prawna) nowych modeli biznesowych, produktów i usług w zakresie handlu mobilnego;

– opracowanie strategii podatkowych i planowanie podatkowe.

Współpraca

Awards