Spory sądowe

Aktywnie świadczymy usługi w zakresie uznania oraz wykonania orzeczeń i wyroków sądowych na Ukrainie i w Polsce.Grupa Prawnicza EUCON reprezentuje klientów przed sądami wszystkich instancji. Nasza praktyka obejmuje spory, związane ze ściągnięciem długu, obroną praw umownych i majątkowych, spory administracyjne (podatkowe i celne). Wysokie uznanie na rynku usług prawnych uzyskaliśmy przede wszystkim dzięki naszej praktyce sporów podatkowych.

Nasze usługi obejmują:

 • rozwiązywanie sporów na etapie przedsądowym w trybie mediacji;
 • reprezentację klientów przed sądami krajowymi wszystkich instancji w Ukrainy i Polski;
 • reprezentacja klienta przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka;
 • uznanie i wykonanie decyzji sądów zagranicznych na terytorium Ukrainy i Polski;

Niedawne projekty

 • Udzielenie kompleksowej pomocy prawnej w zakresie obrony grupy spółek TNK-BP w sporze podatkowym z organami podatkowymi dotyczącym skasowania decyzji podatkowych na łączną kwotę 30 mln. dolarów USA;
 • Reprezentowanie Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie w sporach dotyczących ściągnięcia zadłużenia;
 • Reprezentacja “Hotel Ukraina” SAZ, jednego z najbardziej znanych hoteli w Kijowie, w dwóch sporach korporacyjnych;
 • Udzielenie pomocy prawnej firmie Zepter Ukraina, będącejspółką zależną spółki Zepter International, w sporze podatkowym z Kijowskim Obwodowym Urzędem Celnym, dotyczącym błędnej klasyfikacji towarów;
 • Reprezentacja polskiej firmy handlu zagranicznego Marimpeks przed sądami ukraińskimi w sprawie dotyczącej przymusowe uznania i wykonanie na Ukainie wyroku sądu m. Gdynia Rzeczypospolitej Polskiej w sporze o ściągnięcie zadłużenia;
 • Reprezentacja grupy spółek ТNK-BP w sporach podatkowych, w tym dotyczących zwrotu VAT z budżetu państwa;
 • Reprezentacja firmy “Vostok” w sporach podatkowych;
 • Reprezentacja firmy “АPZК” w sporach podatkowych;
 • Reprezentacja firmy “Dom Handlowy “Tek Оil” w sporach podatkowych;
 • Reprezentacja firmy “Kerscher ” w sporach podatkowych.

Współpraca

Awards