Prawo karne / Przestępstwa gospodarcze

Mimo przyjęcia w roku 2012 Kodeksu postępowania karnego Ukrainy i stałych zmian w Kodeksie podatkowym i Kodeksie celnym Ukrainy, ryzyko ewentualnej presji finansowej i administracyjnej na biznes ze strony organów kontrolujących nadal istnieje.

Ze względu na szeroki zakres naszej praktyki podatkowej, priorytetowym kierunkiem działania Międzynarodowego Centrum Prawnego EUCON jest także pomoc prawna w sprawach karnych. W szczególności koncentrujemy się na usługach, związanych ze sprawami o przestępstwa z zakresu działalności służbowej i działalności gospodarczej (naruszenie przepisów ustawodawstwa podatkowego i celnego).

Adwokaci naszej firmy posiadają więcej niż 10 lat doświadczenia przedstawicielstwa i obrony praw oraz chronionych prawem interesów klientów  w sprawach, należących do takich kategorii:

 • przestępstwa, związane z działalnością służbową (art. 364-370 KK Ukrainy);
 • przestępstwa, związane z działalnością gospodarczą (art. 199-233 KK Ukrainy);
 • przestępstwa przeciwko autorytetowi władz publicznych, organów samorządu terytorialnego i stowarzyszeń obywatelskich (art. 338-358 KK Ukrainy);
 • przestępstwa związane z korzystaniem z elektronicznych maszyn obliczeniowych (komputerów), systemów i sieci komputerowych oraz sieci telekomunikacyjnych (art. 361-363-1 KK Ukrainy);
 • przestępstwa przeciwko własności (art. 185-198 KK Ukrainy);
 • przestępstwa przeciwko prawu wyborczemu, prawu pracy i innych osobistych praw i wolności człowieka i obywatela (art. 157-184 KK Ukrainy).

Nasze usługi obejmują:

 • obronę praw i interesów podejrzanych, oskarżonych w postępowaniu karnym;
 • udzielanie pomocy prawnej poszkodowanym, świadkom w postępowaniu karnym;
 • udzielanie konsultacji ustnych i pisemnych, przygotowanie opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa karnego oraz postępowania karnego;
 • ujawnienie i zapobieganie ryzyk karno-prawnych, związanych z działalnością gospodarczą lub z oddzielnymi procesami biznesowymi;
 • zapoznanie się z materiałami postępowania karnego oraz ich analiza;
 • opracowanie strategii obrony prawnej.

Oprócz tego, adwokaci, audytorzy Międzynarodowego Centrum Prawnego EUCON zapewniają skuteczną obronę prawną i obsługę prawną działalności gospodarczej osób fizycznych oraz osób prawnych,  reprezentują je przed organami ścigania, sądami, organami państwowymi, m.in. w trakcie przeprowadzenia kontroli przez organy kontrolujące, w kontaktach z osobami fizycznymi i osobami prawnymi.

W trakcie przeprowadzenia kontroli przez organy państwowe i kontrolujące adwokaci udzielają takiej pomocy prawnej:

 • opracowanie strategii obrony prawnej w trakcie przeprowadzenia kontroli w przedsiębiorstwie, instytucji, zakładzie;
 • sporządzanie i składanie wniosków, skarg, uwag, akt i innych dokumentów w trakcie przeprowadzenia kontroli;
 • udzielanie ustnych i pisemnych konsultacji, sporządzanie opinii prawnych, w szczególności dotyczących kontroli.

Niedawne doświadczenie

 • Obrona praw i interesów osób urzędowych czołowego ukraińskiego operatora komórkowego firmy “Кyivstar” PSA i zamknięcie postępowania karnego w sprawie o uchylanie się od płacenia podatków;
 • Obrona praw i interesów osób urzędowych kompanii żeglugowej “Ukrrichflot” podczas wykonywania czynności śledczych w ramach postępowania karnego w sprawie o uchylanie się od płacenia podatków;
 • Obrona praw i interesów osób urzędowych firmy “LINYK” PJSC , zajmującej się przerobem ropy naftowej, i zamknięcie postępowania karnego w sprawie o uchylanie się od płacenia podatków na dużą skalę;
 • Obrona praw i interesów osób urzędowych “Vostok” Sp. z o.o. i zamknięcie postępowania karnego w sprawie o uchylanie się od płacenia podatków na dużą skalę;
 • Obrona praw i interesów osób urzędowych “Agrofirma Rubanskiy” Sp. z o.o. (firma rolnicza) i zamknięcie postępowania karnego w sprawie o uchylanie się od płacenia podatków;
 • Obrona praw i interesów osób urzędowych holdingu Promin Agro (firma rolnicza) i zamknięcie postępowania karnego w sprawie o uchylanie się od płacenia podatków;
 • Obrona praw i interesów osób urzędowych kompanii Einhell Ukraine i zamknięcie postępowania karnego w sprawie o uchylanie się od płacenia podatków;
 • Obrona praw i interesów osób urzędowych kompanii “Pierwszy fundusz inwestowania projektowego ” i zamknięcie postępowania karnego w sprawie o uchylanie się od płacenia podatków.

Zespół adwokatów praktyki bierze czynny udział w pracy Komitetu Stowarzyszenia  Doradców Podatkowych ds. działalności zarządu śledczego postępowań finansowych i milicji podatkowej, zastępcą Prezesa którego jest Eugeniusz Petrenko, doradca, kierownik praktyki prawa karnego i procedury karnej firmy.

Współpraca

Awards