Compliance

Świadczymy  pełne spektrum usług w zakresie tworzenia, wdrażania, asysty i audytu systemów compliance w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach.

Nasze usługi w zakresie compliance obejmują nie tylko kwestie przeciwdziałania łapówkarstwu i korupcji lecz także kwestie zabezpieczenia przed działaniami oszukańczymi, nadużyciami przy wykorzystaniu aktywów, działaniami nieuczciwej konkurencji, legalizacją  środków pieniężnych zdobytych na drodze przestępstwa, obrony praw człowieka, przeciwdziałania jakimkolwiek przejawom dyskryminacji, konfliktu interesów, ochrony życia prywatnego etc.

Nasi specjaliści posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie wdrażania systemów i programów compliance, zabezpieczenia biznesu i właścicieli przed nadużyciami, obrony reputacji firm.

Zawsze możecie Państwo otrzymać wyczerpującą konsultację z zakresu tworzenia systemu efektywnego zarządzania korporacyjnego spółką, audytu istniejących procesów biznesowych, zbudowania i wdrożenia programów compliance specjalnie dostosowanych do potrzeb Waszej firmy.

Jesteśmy zespołem specjalistów, posiadających wielostronne doświadczenie w zakresie prawa, zarządzania, etyki biznesowej, kontaktów z organami kontrolującymi i regulacyjnymi w różnych branżach gospodarki Ukrainy.

Nasze usługi obejmują:

– opracowanie programów compliance zgodnie z potrzebami klienta;

– opracowanie systemu dokumentów korporacyjnych, niezbędnych do zapewnienia efektywnego zarządzania firmą;

– outsourcing funkcji compliance;

– przeprowadzenie dochodzeń w zakresie incydentów compliance;

– monitorowanie (skrining) partnerów biznesowych;

– audyt funkcji compliance w przedsiębiorstwach;

– tworzenie / outsourcing systemu informowania o incydentach compliance;

– tworzenie systemu przesyłania sprawozdań dot. incydentów compliance władzom i właścicielom firmy;

– reprezentacja firmy podczas dochodzenia naruszeń w zakresie compliance;

– zarządzanie ryzykami;

– przeprowadzenie szkoleń, treningów w zakresie compliance;

– udzielanie innych konsultacji w zakresie compliance.

Współpraca

Awards