Prawo antymonopolowe/prawo konkurencji

Liczba firm, które w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej chcą uniknąć naruszeń ustawodawstwa antymonopolowego, zmniejszyć ryzyka wszczęcia śledztw antymonopolowych, nieustannie rośnie. W wielu wypadkach, zgodnie z przepisami ustawodawstwa Ukrainy, przy  tworzeniu osób prawnych lub rozpoczęciu wspólnej działalności, przedsiębiorcy zobowiązani są do uzyskania wstępnej zgody lub zezwolenia Komitetu Antymonopolowego Ukrainy.

Nasza firma specjalizuje się na świadczeniu przedsiębiorcom  zagranicznym i krajowym usług z zakresu prawa konkurencji.

Dzięki nagromadzonemu doświadczeniu nasi prawnicy udzielają wykwalifikowanej asysty projektów, wymagających otrzymywania zezwoleń Komitetu Antymonopolowego Ukrainy na uzgodnione działania i koncentrację podmiotów gospodarczych. Także specjaliści naszej firmy niejednokrotnie skutecznie przeciwdziałali praktykom monopolowym i przejawom  nieuczciwej konkurencji.

Nasze usługi obejmują:

 • przygotowanie i złożenie do Komitetu Antymonopolowego Ukrainy wszystkich dokumentów, niezbędnych do otrzymania wstępnych zgód, zezwoleń na koncentrację i/lub uzgodnione działania podmiotów gospodarczych, zaskarżenia wyników przetargów publicznych, których przedmiotem jest zakup towarów i usług;
 • udzielanie konsultacji prawnych w sprawie nadużywania przez podmioty gospodarcze monopolowej (dominującej) pozycji na rynku;
 • obronę naruszonych praw klienta w zakresie nieuczciwej konkurencji (sprawdzenie zgodności przepisom prawa konkurencji materiałów reklamowych, kampanii reklamowych i itd.);
 • przygotowanie wniosków do organów Komitetu Antymonopolowego Ukrainy w sprawie nieuczciwej konkurencji;
 • ujawnianie naruszeń prawa konkurencji przy tworzeniu grupy podmiotów powiązanych, minimalizację ryzyk wystąpienia negatywnych skutków;
 • strukturyzowanie umów w celu ich dostosowania do przepisów prawa konkurencji;
 • opracowanie wewnętrznej polityki przestrzegania norm prawa konkurencji w celu jej stosowania przez pracowników firmy;
 • reprezentację klientów przy rozpatrzeniu przez Komitet Antymonopolowy Ukrainy spraw dot. naruszenia prawa konkurencji;
 • przygotowanie projektów zasad sprawiedliwego handlu, zasad etyki zawodowej w działalności konkurencyjnej i ich rejestracja w Komitecie Antymonopolowym Ukrainy;
 • reprezentację klientów przed sądami w sprawach o zaskarżenie decyzji Komitetu Antymonopolowego Ukrainy;

Niedawne doświadczenie

 • otrzymanie zezwolenia Komitetu Antymonopolowego Ukrainy dla firmy MND GROUP N.V. (Niderlandy) na objęcie kontroli nad UG Gas B.V. (Niderlandy) przez nabycie akcji.

Współpraca

Awards