Prawo gruntowe i rolne

EUCON Grupa Prawnicza świadczy kompleksowe usługi doradztwa gospodarczego w dziedzinie APK, przyprowadzenia transakcji, których przedmiotem są  grunty i nieruchomości, w tym także due diligence, consulting, reprezentacja przed sądami i organami kontrolnymi.

Przyprowadzamy agrobiznesowe projekty inwestycyjne na rynkach Polski i Ukrainy, w tym z zakresu tworzenia banków gruntów i zarządzania nimi (własność, wynajem, dzierżawa), pozyskiwania gruntów państwowych i komunalnych na własność i w użytkowanie, w tym projekty partnerstwa publiczno-prywatnego.  Zespół naszych specjalistów pomoże w tworzeniu, optymalizacji lub sprzedaży aktywów, nie tylko minimalizując ryzyka prawne, ale także zapewniając efektywność pod względem kosztów i wyników.

Jesteśmy gotowi świadczyć pomóc potencjalnym kredytobiorcom w spełnieniu wymagań banków i innych inwestorów dotyczące organizowania rachunkowości podatkowej, ewidencji podatkowej  i sprawozdawczości oraz optymalizacji struktury korporacyjnej.

Firma oferuje również doradztwo w zakresie pytań o opłaty gruntowe, optymalizacje opodatkowania w rolnictwie, organizacje transakcji eksportu i importu produktów rolniczych, pestycydów, chemikaliów rolniczych, uzyskiwanie zezwoleń,  prowadzenie krajowej i międzynarodowej certyfikacji (w tym GLOBAL G. A. P., Organic Standard) itp.

Mając duże doświadczenie w skutecznej reprezentacji klientów przed sądami, aktywnie wykorzystujemy mechanizmy pozasądowego rozstrzygania sporów i mediacji w celu osiągnięcia pożądanego dla klienta wyniku z możliwie najmniejszymi stratami czasu i zasobów, przy jednoczesnym utrzymaniu kontaktów biznesowych, nawet w sytuacjach konfliktowych.

Wyróżnienia:

  • LIGA ZAKON AWARDS: w 2019 roku firma wygrała w kategorii «Najlepsza kancelaria prawna w zakresie prawa nieruchomości i rolniczego».

Niedawne doświadczenie

  • Reprezentacja firmy “Mikogen Ukraine”, jednego z liderów w branży produkcji kompostu do hodowli grzybów na rynku europejskim, w sporach z organami podatkowymi dotyczących pozbawienia statusu podatnika podlegającego specjalnemu reżimowi podatkowemu i opodatkowaniu fiksowanym podatkiem rolnym;
  • Reprezentacja ukraińskiej firmy rolniczej “Agrofirma Rubanskiy” w szeregu sporów podatkowych o uznanie za nieważne decyzji podatkowych;
  • Reprezentacja firmy rolniczej “Agrofirma Shargorod” przed sądami w sporach z organami podatkowymi;
  • Reprezentacja firmy “Promin Galychyna”, producenta produktów rolnych, w sporach sądowych z organami podatkowymi;
  • Reprezentacja firmy rolniczej “Starokonstiantyniw Agro” w sporach z organami podatkowymi przy zaskarżeniu nie zgodnych z prawem decyzji;
  • Reprezentacja firmy “Russia” w sporach z organami podatkowymi dotyczących pozbawienia statusu podatnika, podlegającego specjalnemu reżimowi podatkowemu;
  • Przedstawicielstwo firmy rolniczej “Zhoravske ” w sporach z organami podatkowymi przy zaskarżeniu nie zgodnych z prawem decyzji dotyczących odmowy przyjęcia deklaracji.

Współpraca

Awards