Ewidencja podatkowa i rachunkowość

We współczesnych warunkach gospodarczych, w których akta normatywne i przepisy prawne w Ukrainie bardzo często ulegają zmianom, ewidencja podatkowa i rachunkowość coraz częściej kojarzy się z ryzykami i trudnościami.

Codzienny monitoring ustawodawstwa, wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia ewidencji i posiadanie wykwalifikowanych specjalistów pozwalają nam oferować swoim klientom jak obsługę kompleksową, tak i outsourcing oddzielnych funkcji ewidencji podatkowej i rachunkowości.

Nasze usługi obejmują:

 • kształtowanie polityki rachunkowości w przedsiębiorstwie;
 • dokumenty źródłowe, związane z księgowaniem transakcji gospodarczych;
 • naliczanie wynagrodzeń;
 • naliczanie i zapłata podatków i innych obowiązkowych płatności;
 • sporządzanie i składanie sprawozdawczości finansowej i podatkowej;
 • sporządzanie sprawozdawczości zarządczej;
 • asysta prawna podczas kontroli podatkowych.

Dodatkowo, jesteśmy gotowi  świadczyć inne usługi, obejmujące między innymi:

–  odtworzenie ewidencji podatkowej i rachukowości za poprzednie okresy;

–  odtworzenie utraconej dokumentacji;

– doradztwo w zakresie ewidencji podatkowej i rachunkowości a także  interpretacji przepisów prawa;

– organizacja systemu ewidencji rachunkowej w przedsiębiorstwie, kształtowanie polityki rachunkowości z uwzględnieniem specyfiki działalności;

– przeprowadzenie kontroli kompleksowych lub tematycznych działalności gospodarczej za wybrany okres;

– regularny, operatywny audyt sprawozdawczości podatkowej;

– ocena stanu finansowego przedsiębiorstwa;

– opracowanie strategii podatkowej, systemu planowania podatkowego na podstawie analizy procesów biznesowych;

– reprezentacja klienta podczas kontroli kameralnych lub wyjazdowych;

– pomoc w doborze personelu do działu ewidencji podatkowej i raczunkowości.

Niedawne doświadczenie

Do grona naszych klientów należą firmy krajowe i międzynarodowe , przedstawiciele średniego i dużego biznesu, w szczególności:

 • Krajowa Izba Ekspercka “Ukrpromekspert”
 • “Hansa Ukraine” Spółka z udziałem kapitału zagranicznego
 • “Manta Ukraine” Spółka z udziałem kapitału zagranicznego
 • Wytwórnia filmowa SINEMA
 • Grupa międzynarodowa IBGroup
 • Centrum prawne “Obrona”
 • Stowarzyszenie Publiczne “Oświatowe centrum prawne”
 • AEROMEX Sp.z.o.o.
 • ARTISHOKE Sp.z.o.o.
 • EURO TERMINAL Sp.z.o.o.

Współpraca

Awards