Nasze podejście

Nasze podejście

Od chwili założenia w 2006 roku Międzynarodowe Centrum Prawne EUCON zapewniło kompleksowe wsparcie prawne więcej niż 100 firmom ukraińskim i międzynarodowym w zakresie szerokiego spektrum kwestii prawnych.

Jeste?my przekonani, że prognozowanie i minimalizacja ryzyk prawnych są podstawowymi kryteriami skutecznego doradztwa prawnego i gwarancją sukcesu naszych klientów.

Nasze profesjonalne podejście opiera się na wszechstronnym badaniu zapotrzebowa? klientów. Właśnie to wyznacza strukturę naszej firmy, w skład której wchodzą adwokaci, radcowie prawni, prawnicy, audytorzy, doradcy podatkowi i pracownicy naukowo- dydaktyczni. Wspólna praca tych fachowców umożliwia nam podjęcie nie tylko wyważonych, skutecznych, lecz także kreatywnych decyzji.

Centrum intelektualnym naszej firmy jest grupa pracowników naukowo-dydaktycznych, posiadających dorobek naukowy w zakresie polityki inwestycyjnej, prawa ziemi, prawa podatkowego, własnośći intelektualnej, prawa handlowego, partnerstwa publiczno-prywatnego, prawa spółek etc.

“Nasza filozofia obrony praw klienta jest prosta – zapobiec ryzykom prawnym i sporom sądowym ”
Jarosław Romańczuk, Partner Kierujący

Współpraca

Awards