Services in Poland

Usługi, które świadczymy w Polsce:

Założenie biznesu oraz usługi związane z prowadzeniem rachunkowości:

 • Pomoc przy zakładaniu  i rejestrowaniu spółek
 • Biuro wirtualne
 • Usługi sekretarza korporacyjnego
 • Doradztwo przy zakładaniu rachunków bankowych
 • Prowadzenie rachunkowości
 • Sporządzenie bilansów rachunkowych, zeznań podatkowych

Obsługa prawna biznesu:

 • Analiza oraz przygotowanie umów
 • Doradztwo prawne w handlu zagranicznym
 • Doradztwo prawne przy certyfikacji oraz standaryzacji wyrobów
 • Doradztwo prawne  w zakresie  projektów inwestycyjnych
 • Doradztwo prawne w uzyskaniu finansowania bankowego
 • Doradztwo prawne po uzyskaniu dofinansowania ze środków funduszy europejskich
 • Doradztwo prawne przy nabyciu/dzierżawie nieruchomości
 • Doradztwo prawno-gospodarcze przy zatrudnianiu pracowników

Doradztwo w sprawach:

 • Podatkowych
 • Cen transferowych
 • Celnych
 • Uzyskania zezwolenia na pracę
 • Legalizacji pobytu
 • Z zakresu prawa konkurencji i antymonopolowego
 • Rejestracji  praw własności intelektualnej

 Reprezentowanie interesów klientów:

 • Przy prowadzeniu rozmów z kontrahentami, partnerami klientów
 • Reprezentacji w postępowaniach sądowych

Proponujemy następne formy współpracy:

 • Umowy na świadczenie usług prawnych z comiesięczną opłatą ryczałtową
 • Umowy dotyczącą prowadzenia rachunkowości z comiesięczną opłatą ryczałtową
 • Świadczenie usług  z opłatą godzinową
 • Świadczenia usług z opłatą ryczałtową

Oprócz świadczenia kompleksowych usług prawnych Międzynarodowe centrum prawne EUCON prowadzi szereg projektów, których celem jest aktywizacja i wzmocnienie współpracy gospodarczej między Polską i Ukrainą.

Dodatkowa Informacja dla tych, którzy zainteresowani są wejściem na rynek Europy :

KSIĄŻKA “BIZNES-PRAWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DLA INWESTORÓW UKRAIŃSKICH “

IV Forum Międzynarodowe „DZIEŃ BIZNESU UKRAIŃSKIEGO w Polsce- dnia 12 maja roku 2016, Warszawa

III Forum Międzynarodowe „POLSKI BIZNES DZIEŃ”– rok 2015, Kijów

II Forum Międzynarodowe „DZIEŃ BIZNESU UKRAIŃSKIEGO”– rok 2015, Warszawa

Międzynarodowy konkurs projektów inwestycyjnych – rok 2015, Warszawa

I Forum Międzynarodowe „POLSKI BIZNES DZIEŃ”– rok 2014, Kijów

Pierwsza konsultacja ustna dla kierowników firm ukraińskich planujących wejście na rynek UE przez Polskę udzielana jest nieodpłatnie.

Kontakt: +380 (44) 238 09 44

Współpraca

Awards