Zakręty podatkowe: EUCON wystąpił jako partner podczas online webinarium «Istotne zmiany podatkowe w 2020 r. Na ukrainie: czego mogą się spodziewaćpolscy inwestorzy?»

W dniu 2 lipca roku 2020 po raz pierwszy został przeprowadzony webinarium szkoleniowy « Istotne zmiany podatkowe w 2020 r. Na ukrainie: czego mogą się spodziewać polscy inwestorzy?» organizowany przez Grupa Prawnicza EUCON oraz Międzynarodowe  Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie w ramach partnerstwa z Zagranicznym Biurem Handlowym w Kijowie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A., Kredobankiem, oraz wydawnictwem «Dziennik Kijowski».

Wydarzenie odbyło się online.

Głównym celem organizatorów było  przygotowanie i zapoznanie polskich inwestorów z najnowszymi zmianami w prawie podatkowym. Partnerzy, radcy i prawnicy zespołu EUCON przeprowadzili 7 wykładów, podczas których opowiedzieli uczestnikom o reformie i zmianach w systemie podatkowym Ukrainy; aspektach międzynarodowych, a mianowicie o implementacji przez Ukrainę postanowień planu BEPS; nowych podejścia w pracy organów podatkowych; ostatnich zmianach dotyczących kształtowania cen transferowych, różnicach w sprawozdawczości w zakresie CT na Ukrainie i w Polsce; cechach funkcjonowania przedstawicielstw firm zagranicznych na Ukrainie; o podatku VAT,  PIT i CIT nierezydenta od dochodów ze źródłem pochodzenia na Ukrainie; o ochronie biznesu, jej właścicieli i zarządu przed nadużyciami tych organów i innych.

Webinarium rozpoczał się słowem powitalnym od partnerów wydarzenia. Pierwszym powitał  uczestników Prezes Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie Piotr Ciarkowski, który zwrócił uwagę na duże znaczenie wydarzeń takiego rodzaju. Również z powitaniem wystąpili Kierownik Zagranicznego Biura Handlowego w Kijowie Polskiej AgencjiInwestycji i Handlu S.A. – Karol Kubica, Kierownik Działu Ekonomicznego Ambasady Ukrainy w RP – Igor Baraniecki i Kierownik wydziału ekonomicznego Ambasady RP w Ukrainie –  Marlena Kacprzak-Rucińska, którzy zwrócili uwagę na znaczenie budowania więzi gospodarczych i biznesowych między Ukrainą a Polską jako sąsiednimi przyjaznymi krajami, zwiększenie wiedzy inwestycyjnej przedsiębiorców i badania charakterystyk rynków państw sąsiednich.

Yaroslav Romanchuk podczas pierwszego wykładu opowiedział słuchaczom o istotnych zmianach w kierownictwie Państwowej Służby Podatkowej Ukrainy i nowe podejścia w pracy tego organu, zwracając szczególną uwagę na te aspekty, które dotyczą funkcjonowania biznesu. Prelegent skupił się również na kwestiach implementacji przez Ukrainę postanowień planu BEPS, wyrażając swoją opinię na temat nieuchronności i naturalności przystąpienia naszego państwa do globalnych procesów reformy podatkowej w kontekście międzynarodowym.

Następnie do pana Yaroslava Romanchuka dołączył się adwokat, radca Grupy Prawniczej EUCON Volodymyr Bevza, który skupił się na aspektach nowelizacji przepisów podatkowych, kontroli podatkowej, nakładaniu kar, zastawów podatkowych, odwołania się od decyzji organów podatkowych, a także informacji, co muszą wiedzieć księgowi i działy finansowe o ostatnich istotnych zmianach w prawie podatkowym Ukrainy. Oprócz tego prelegent podzielił się z uczestnikami webinarium wnioskami profesjonalnymi dotyczącymi PIT i CIT nierezydenta od dochodów ze źródłem pochodzenia na Ukrainie, przedstawiając nowe podejścia i cel biznesowy.

O liście operacji kontrolowanych do celów kształtowania cen transferowych, kryterium wartości operacji i zasadach jego obliczenia, oraz obliczenia objętości operacji z kontrahentem, szczegółach sprawozdawczości i przygotowania dokumentacji, monitorowaniu, audytach i innym – wystąpiła audytor, partner Grupy Prawniczej EUCON Larysa Vrublevska w ramach tematu “Kształtowanie cen transferowych na Ukrainie”, do której później dołączyła się Inha Livandovsk, prawnik Biura EUCON w Warszawie. Inha Livandovsk zwróciła uwagę na aspekty kształtowania cen transferowych w Polsce, w szczególności na progach istotności transakcji w Polsce, procedurze ustalania wartosći transakcji w Polsce i porównywaniu sprawozdawczości z kształtowania cen transferowych na Ukrainie i w Polsce.

Ważną kwestią dotyczącą funkcjonowania przedstawicielstw firm zagranicznych i przymusowa rejestracja nierezydentów prowadzących działalność na Ukrainie, omówiła Alina Nerozia, prawnik EUCON.

Następny wykład przeprowadziła audytor, radca Grupy Prawniczej EUCON Zhanna Biloblovska, która przedstawiła słuchaczom temat podatku VAT jako źródła stałych problemów, a mianowicie omówiła terminy rejestracji faktur i kary za nieterminową rejestrację, blokowanie faktur VAT.

Webinarium zakończyło się ogólnym wykładem od adwokatów, partnerów EUCON –Yevgena Petrenko i Andriia Romanchuka. Tak, Yevgen Petrenko skoncentrował się na specyfice regulacjach wewnętrznych i szkolenia personelu: jak reagować podczas kontroli organów podatkowych i czynności organów ścigania, a także omówił cechy ochrony biznesu, jego właścicieli i zarządu przed nadużyciami tych organów. Następnie Andrii Romanchuk opowiedział o działalności „forenzika” jako narzędzia do zapobiegania i wykrywania przestępstw finansowych i gospodarczych.

Wydarzenie zakończyło się słowem Yaroslava Romanchuka, Piotra Ciarkowskiego, Karola Kubicy i Igora Baranieckiego, którzy podzielili się wrażeniami od przeprowadzonego webinarium i podkreślili wygodę i skuteczność formatu online podczas organizacji takich spotkań szkoleniowych.

Współpraca

Awards