Perspektywy rozwoju systemu transportowego Ukrainy zostały omówione na 21-ej Konferencji Międzynarodowej na temat transportu i logistyki w Odessie

O wyzwaniach i perspektywach rozwoju systemu transportowego  przywódcy polityczni, działacze państwowi i przedstawiciele biznesu mówili w dniach 26-27 września 2018 r. na 21-ej Konferencji Międzynarodowej  na temat transportu i logistyki, która została przeprowadzona w Odessie zgodnie z Planem Organizacji Współpracy Gospodarczej Państw Morza Czarnego (BSEC). W konferencji wziął udział Partner Zarządzający Grupy Prawniczej EUCON, Prezes Zrzeszenia Biznesu Ukraińskiego w Polsce Yaroslav Romanchuk.

42696552_2261521464129947_3632805891553624064_n

Podczas pierwszej sekcji “Perspektywy rozwoju infrastruktury transportowej Ukrainy, inicjatywy legislacyjne, projekty inwestycyjne” Pan Romanchuk opowiedział o perspektywach Polski jako alternatywy dla offshorów w ramach tworzenia biznesowych struktur korporacyjnych i planowania podatkowego. Prelegent opowiedział o treści planu BEPS i jego strukturze ogólnej, o oczekiwaniach, prognozach i perspektywach jego implementacji do prawa ukraińskiego, w szczególności o minimalnym standardzie (realizacja podstawowych 4 z 15 kroków), który Ukraina  zobowiązała się implementować w ramach BEPS. Prelegent także opowiedział o podstawowych konsekwencjach implementacji BEPS dla Ukrainy: “koniec” epoki offshorów, ery tajemnicy bankowej i możliwości założenia konta w “przyzwoitej” jurysdykcji, wzmocnienie kontroli nad procesem sprawozdawczości. Także Pan Romanchuk określił podstawowe zalety Polski jako alternatywy dla offshorów, w szczególności korzystne położenie strategiczne, atrakcyjny rynek pracy, korzystne warunki inwestowania i dobrze rozwinięte środowisko biznesowe. Prelegent zaakcentował, że Polska jest największym beneficjentem pomocy unijnej w latach 2014-2020 r., opowiedział o podstawowych warunkach uzyskania kredytu inwestycyjnego w polskim banku i przytoczył argumenty na rzecz atrakcyjności rynku Polski dla inwestorów zagranicznych.

W  konferencji także wzięli udział: Dmytro Petrenko – Przewodniczący Państwowej służby transportu morskiego i rzecznego Ukrainy, Volodymyr Rabotniev – doradca Ministra infrastruktury Ukrainy, Andrii Szklar – Kierownik kierunku eksperckiego Centrum polityki transportowej, Daniel Żak – Kierownik ds. transportu grupy wsparcia dla Ukrainy Ambasady Unii Europejskiej, Isztwan Hejcinger – starszy ekonomista Referatu transportu Europejskiego Banku Inwestycyjnego i inni.

Współpraca

Awards