Przeżyć biznes jet lag: eksperci EUCON przeprowadzili seminarium na temat zagranicznych możliwości dla specjalistów IT z Białorusi

Zespół Grupy Prawniczej EUCON, chętnie przyjmując propozycję i wspierając białoruskich kolegów, przemawiał na seminarium poświęconym pytaniami migracji i otwarcia biznesu w krajach sąsiednich i europejskich dla specjalistów IT z Białorusi, które odbyło się  w dniu 25 września 2020 roku w trybie online.

 Eksperci EUCON zostali prelegentami w dwóch blokach jednocześnie: w ramach pierwszego bloku “Migracja i otwarcie biznesu w krajach UE na przykładzie Polski” wystąpili adwokat, kierownik biura grupy prawniczej EUCON w Warszawie Pan Andrii Romanchuk i starszy prawnik polskiego biura EUCON Pani Inha Livandovska, a z kolei o “Niuansach prowadzenia działalności gospodarczej na Ukrainie i polityce migracyjnej” opowiedzieli adwokat, partner zarządzający Grupy Prawniczej EUCON Pan Yaroslav Romanchuk i adwokat, doradca EUCON Pani Mariia Lipina.

Otworzył seminarium Pan Andrii Romanchuk, który podzielił się ze słuchaczami doświadczeniem zawodowym i wiedzą na temat rejestracji firmy, opowiedział o niuansach systemu podatkowego i zaletach założenia firmy w Polsce. Pan Romanchuk zwrócił uwagę na fakt, że Polska jest najlepszą opcją wejścia na rynek europejski ze względu na obecność stałego rozwoju gospodarczego, elastycznego i otwartego systemu podatkowego, korzystnych instrumentów finansowych, warunków legislacyjnych do tworzenia biznesu i zasobów edukacyjnych. Na zakończenie wystąpienia ekspert określił zasady nabywania

dla nierezydentów, a także o rachunkowości i obsłudze podatkowej biznesu. Ponadto Pan Romanchuk udzielił porady na temat wyboru właściwych i korzystnych sposobów przeniesienia biznesu IT na Ukrainę i ponownemu zatrudnieniu pracowników firmy.

Dokładny i znaczący było wystąpienie Pani Marii Lipina, które obejmowało pytania polityki migracyjnej Ukrainy, w szczególności zasady wjazdu i pobytu na Ukrainie, uzyskania stałego i tymczasowego zezwolenia na pobyt cudzoziemców na Ukrainie, listę osób mających podstawę do uzyskania zezwolenia na imigrację na Ukrainę. Również ekspert mówiła o specjalnych kwotach dla specjalistów IT, specyfiki zatrudnienia cudzoziemców na Ukrainie i nabywania nieruchomości na Ukrainie.

Współpraca

Awards