Równik letni: eksperci rozpoczęli etap przygotowań do raportowania cen transferowych

Dziś, dnia15 lipca w Kijowie odbyło sięświąteczne seminarium praktyczne zorganizowane przez Ogólnoukraińską Organizację Społeczną «Stowarzyszenie Podatników Ukrainy». Prelegentami przedsięwzięcia zostali eksperci z dziedziny podatków i cen transferowych, a mianowicie pracownicy Państwowej Służby Fiskalnej Ukrainy, firm konsultingowych, konsultanci podatkowi, rewidenci biegli i in. W szczególności przed uczestnikami seminarium, jako ekspert, przemówiła Partner, Kierownik praktyki cen transferowych Grupy Prawniczej EUCONLarysa Vrublevska.

67340706_2187346134696546_1378661476696326144_n

Temat jej przemówienia brzmiał jako: «Przygotowania do kampanii sprawozdawczej 2018 roku. Kwestie praktyczne dotyczące sporządzenia sprawozdania w sprawie transakcji kontrolowanych i dokumentacji cen transferowych».W szczególności,Larysa Vrublevskaopowiedziała uczestnikom forum o sprawozdawczości w zakresie cen transferowych,przypomniała o terminach złożenia sprawozdania i dokumentacji cen transferowych, scharakteryzowała osobliwości określenia kryterium wartości do uznania transakcji za kontrolowane.Ona podkreśliła, że przy określaniu kryterium wartości należy szczegółową uwagę zwracać na osobliwości obliczenia wartości łącznej transakcji gospodarczych w różnych okresach.

66722136_1252723874889494_7862563064170676224_n

W ramach omówienia tego tematu ekspert także opowiedziała słuchaczom o trybie stosowania Wykazów Nr 1045 i Nr 480 (2018 rok), a także wytłumaczyła treść przepisów dot. dywidend, przeniesienia wierzytelności, nieodpłatnego przekazania towarów, bezzwrotnej pomocy finansowej, wnoszenia wkładów pieniężnych na kapitał zakładowy, nabycia środków trwałych od nierezydenta.

Jedną z najważniejszych kwestii, rozpatrzonych przez Larysę Vrublevską, była kwestia dokumentacji cen transferowych – treści, wykazu, analizy, wymagań, sporządzenia, konieczności segmentacji wskaźników sprawozdawczości finansowej. Ekspert przytoczyła przykład segmentacji sprawozdawczości finansowej, a także wyjaśniła kwestie dot. strategii poszukiwania podmiotów porównywalnych.

Współpraca

Awards