Sprawozdania w okresie kwarantanny: Larysa Vrublevska przeprowadziła kolejne seminarium na temat kształtowania cen transferowych

Kwarantanna jeszcze trwa, ale nikt nie anulował obowiązek sporządzenia sprawozdań co do cen transferowych. Tak więc seminarium na temat kształtowania cen transferowych, przeprowadzony w dniu 19 czerwca, Panią Larysa Vrublevska – audytorką, partnerką, kierownikiem praktyki kształtowania cen transferowych Grupy Prawniczej EUCON, miało szczególne znaczenie. Organizatorami wydarzenia online były:

Larysa Vrublevska, Ukraińska Federacja Zawodowych Księgowych i Audytorów oraz Stowarzyszenie Podatników Ukrainy.

Pani Larysa Vrublevska w ramach tematu “Osobliwości sprawozdawczości w zakresie kształtowania cen transferowych za 2020 rok ” rozpoczęła seminarium tematem dotyczącym nowych zmian do Kodeksu Podatkowego Ukrainy (zmiany do Ustawy 466-IX), aspektów sprawozdawczości w zakresie kształtowania cen transferowych za 2019 rok, informacji o transakcjach kontrolowanych.

Ponadto prelegent omówiła kwestii dotyczące dokonania samodzielnej korekty ceny w transakcjach kontrolowanych i kwot zobowiązań podatkowych, korekty sprawozdania o transakcjach kontrolowanych i korekty deklaracji podatkowych z podatku dochodowego, listę transakcji kontrolowanych za 2019 rok, progów wartościowych, transakcij gospodarczych między nierezydentem a jego stałym przedstawicielstwem na Ukrainie.

Szczególną uwagę zwrócono na kwestie obliczania wartości transakcji z kontrahentem, progów wartościowych i kwot rocznego dochodu, które zostały poparte praktycznymi przykładami.

Nie ominęła Pani Vrublevska aspektów stosowania Listy nr 480 w 2019 roku, pytania wypłaty dywidend, cesji praw do roszczenia, nieodpłatnego przekazania towarów, bezzwrotnej pomocy finansowej, wniesienia kapitału zakładowego, nabycia środków trwałych od nierezydenta, a także aspekty sprzedaży towarów za pośrednictwem pośrednika nierezydenta i pytania not kredytowych.

Podczas seminarium prelegent szczegółowo zwróciła uwagę na specyfikę przygotowania dokumentacji dotyczącej kształtowania cen transferowych, w szczególności na potrzeby dokonania segmentacji wskaźników sprawozdawczości finansowej, zasady grupowania transakcji, aspekty kontroli w zakresie kształtowania cen transferowych, sposoby dokonania monitorowania i kontroli, demonstrując uczestnikom wydarzenia przykłady praktycznych przypadków, które z powodzeniem wzmocniły podstawy teoretyczne sprawozdawczości w zakresie kształtowania cen transferowych.

Współpraca

Awards