Greeting corporate innovations: o innowacjach, strukturyzacji i obronie biznesu była mowa na VI corocznym Forum radców prawnych

W dniu 24 października odbyło się VI coroczne Forum radców prawnych – specjalistyczna impreza, przeznaczona dla dyrektorów departamentów prawnych spółek. Uczestnicy forum omówili kwestie wsparcia prawnego firm, innowacji w korporacjach, strukturyzacji i obrony  firmy w sprawach karnych, zawodów prawniczych przyszłości i wiele innych. W szczególności, w drugiej sesji forum “Corporate innowacje” wziął udział Partner Zarządzający Grupy Prawniczej EUCON Yaroslav Romanchuk.

Podczas swojego przemówienia “Czy właściciele firm zagranicznych mają czas na zmianę jurysdykcji i stwożenie przejrzystej struktury korporacyjnej?”on opowiedział gościom o roli elementu zagranicznego w  tworzeniu struktury korporacyjnej  i wyjaśnił przyczyny jego stosowania. Pan Romanchuk podkreślił, że wiele firm stosuje  element zagraniczny, przede wszystkim, w celu zaspokojenia potrzeb eksportowych i wprowadzenia własnego produktu/towaru na nowe rynki. Prelegent także podkreślił, że przedtem stosowanie  jurysdykcji zagranicznej pozwalało na ukrycie danych końcowego beneficjenta firmy, co uniemożliwiało  ustalenie rzeczywistego właściciela. Yaroslav Romanchuk zaznaczył, że około 80%  handlu światowego stanowią transakcje dokonywane w ramach grupy kapitałowej i przytoczył statystyki, według których głównymi inwestorami Ukrainy w ubiegłym roku były Cypr, Holandia, Wielka Brytania, chociaż w rzeczywistości te środki pieniężne – to środki pieniężne firm ukraińskich, reinwestowane w jurysdykcjach zagranicznych.  Więc, element zagraniczny w strukturze grupy kapitałowej  często był wykorzystywany do  dokonywania reinwestycji, a także w celu zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej grupy biznesowej dla inwestora zagranicznego.

Ekspert także wymienił niezbędne czynniki, które należy uwzględniać podczas wyboru elementu zagranicznego: przede wszystkim  – obecność/ nieobecność jurysdykcji na “czarnej liście” UE, efektywne stawki podatku od dochodu pasywnego i innych dochodów, obecność konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania z Ukrainą, koszty utrzymania firmy (rejestracja, wynajem biura, i in.), a także wymagania specyficzne  (licencje, koncesje, nabycie nieruchomości, i in.).

Prelegent przypomniał, że Ukraina przystąpiła do ujednoliconych międzynarodowych zasad opodatkowania (plan działań BEPS) i zobowiązała się do implementacji minimalnego standardu (pkt 4  z 15). Ze względu na przystąpienie do planu BEPS, w tym podpisanie w ramach jego implementacji umowy MLI, działanie systemu automatycznej wymiany informacji podatkowych i in. wkrótce zapotrzebowanie na raje podatkowe po prostu zniknie: podatki trzeba będzie płacić, a ukrywanie beneficjenta i realnych dochodów stanie się bezsensowne i niemożliwe.

Z kolei międzynarodowa  strukturyzacja korporacyjna biznesu to skuteczne, optymalne, wszechstronne i korzystne narzędzie obrony biznesu przed osobami trzecimi. Jako przykład Pan Romanchuk przytoczył Polskę, która jest atrakcyjnym krajem dla utworzenia na jego terytorium elementu zagranicznego  dzięki otwartym beneficjentom, bogatym zasobom finansowym i korzystnym warunkom inwestowania. Polska stała się największym beneficjentem pomocy unijnej w latach 2014-2020, uzyskując ponad 111 mld euro dotacji na rozwój innowacji, na inwestycje w tworzenie nowych miejsc pracy, badania naukowe,  rozwój rolnictwa, energetyki “zielonej” i in.

Konkludując, prelegent wyraził opinię, że Polska może z powodzeniem stać się alternatywą dla rajów podatkowych. Biznes, przede wszystkim eksporterzy, po rejestracji spółki  w Polsce, uzyskuje: 1) możliwość bycia bliżej swoich konsumentów; 2) możliwość dywersyfikacji ryzyk, istniejących w Ukrainie – walutowych, inflacyjnych i wielu innych; 3) dostęp do najtańszych programów leasingowych, zasobów finansowych Polski i Unii Europejskiej – stopa refinansowania Banku Narodowego wynosi 1,5%; 4) możliwość założenia przezroczystej spółki zagranicznej w celu strukturyzacji korporacyjnej biznesu i obrony aktywów w Ukrainie; 5) możliwość istotnego zmniejszenia kosztów na utrzymanie  swojej spółki zagranicznej i zarządzania nią. Pan Romanchuk także opowiedział o inicjatywie utworzenia Centrum obsługi biznesu “Ukrainian Business Hub” w Warszawie, która została zrealizowana  przez Grupę Prawniczą EUCON. Istota tego projektu polega na tym, że w jednym dużym pomieszczeniu funkcjonują różne spółki, świadczące szeroki zakres usług outsourcingowych w różnych branżach. Klientami Centrum obsługi biznesu są polskie firmy, których beneficjentami  końcowymi są rezydenci ukraińscy.  Mechanizm działania hubu polega na tym, że klient może uzyskać wszystkie usługi w jednym miejscu. Dostaje adres siedziby i może zarejestrować spółkę pod tym adresem. Ponadto, w ramach UBH świadczy usługi prawne Grupa Prawnicza EUCON, która ma ponad 10-letnie doświadczenie działania na  rynku polskim.

W imprezie także wzięli udział: Anna Wronska – Sędzia Sądu Najwyższego,Sekretarz Izby Sądowej do rozpatrzenia spraw dot. sporów korporacyjnych, praw korporacyjnych i papierów wartościowych Kasacyjnego Sądu Gospodarczego w składzie Sądu Najwyższego, Maksym Libanov – członek Komisji Krajowej ds. papierów wartościowych i rynku papierów wartościowych i in. Moderator sesji – Aminat Suleimanova –  Partner Współzarządzający firmy prawniczej AVELLUM.

 

Współpraca

Awards