Good Brunch – Brilliant Ideas: w Katowicach podczas śniadania Rusak Customs Brunch zostały omówione perspektywy wzmocnienia kontaktów handlowo-gospodarczych między Ukrainą a Polską

Ścisłe relacje handlowo-gospodarcze, polityczne, kulturalne i biznesowe  między Ukrainą a Polską ciągle są przedmiotem uwagi elity biznesu. Biorąc pod uwagę realia dnia dzisiejszego, można stwierdzić, że kwestia współpracy między dwoma bliskimi sąsiadami, nie tylko nie straciła na swojej aktualności, lecz wręcz przeciwnie – wymaga nowych podejść i pomysłów, o których właśnie w dniu 21 września była mowa na Rusak Customs Brunch w Katowicach. 

W branchu wziął udział Partner, Kierownik praktyki compliance EUCON Grupa Prawnicza Andrii Romanchuk. W ramach śniadania biznesowego zostały omówione kwestie wzmocnienia ukraińsko-polskiej współpracy handlowo-gospodarczej, wymiany towarowej i rozwiązywania problemów celnych.

Rusak Customs Brunch Katowice 43

Podczas przemówienia na temat “Perspektywy i wyzwania dla współpracy  polsko-ukraińskiej  przez pryzmat interesów gospodarczych” Pan Romanchuk za pomocą interesującej i barwnej infografiki poinformował kolegów o udziale krajów UE w handlu towarami z Ukrainą w 2017 roku, o podstawowych grupach towarowych ukraińskiego eksportu do krajów UE i importu z krajów UE, o partnerach handlowych Ukrainy w 2017 r. (mln USD) , o podstawowych grupach towarów, eksportowanych i importowanych w 2017 roku (mln USD) , o partnerach handlowych Ukrainy wg. stanu na pierwsze półrocze 2018 r. (mln USD).  Uczestnicy także mieli możliwość zapoznania się z danymi dotyczącymi partnerstwa handlowego z Polską wg. stanu na pierwszą połowę 2018 r. (mln USD), podstawowych grup towarów, eksportowanych do Polski i importowanych z Polski wg. stanu na pierwszą połowę 2018 r. (mln USD), podstawowych usług,  eksportowanych do Polski i importowanych z Polski wg. stanu na pierwszą połowę 2018 r. (mln USD), a także z informacjami dot. Ease of doing business ranking 2018.

Współpraca

Awards