European Forum for New Ideas po raz kolejny zgromadziło kwiat europejskiej gospodarki, polityki i biznesu w celu omówienia perspektyw przyszłości europejskiej

W dniach 26-28 września roku bieżącego  odbyła się  VIII edycja European Forum for New Ideas (EFNI) w Sopocie. Podczas dyskusji panelowych, spotkań, seminariów przedstawiciele biznesu, menedżerowie i politycy, a także wybitni działacze świata kultury i nauki omówili najważniejsze problemy i wyzwania biznesu i społeczeństwa w kontekście  procesów globalizacyjnych. Europejskie forum nowych pomysłów to  jedna z największych w Europie Wschodniej platform wymiany pomysłów i koncepcji dotyczących globalnych trendów, nowych idei i przyszłości Europy. Corocznie Forum gromadzi ponad tysiąc uczestników – przedstawicieli biznesu, nauki, kultury i zarządzania, zarówno polskich, jak i europejskich. W szczególności, w tym roku udział w imprezie wziął także Partner, Kierownik biura Grupy Prawniczej EUCON w  Warszawie Andrii Romanchuk.

44903628022_c7afe0f61e_z

Podczas przemówienia na temat “Perspektywy i wyzwania dla współpracy  polsko-ukraińskiej  przez pryzmat interesów gospodarczych” Pan Romanchuk opowiedział kolegom o udziale krajów UE w handlu towarami z Ukrainą w 2017 roku, o podstawowych grupach towarowych ukraińskiego eksportu do krajów UE i importu z krajów UE, o partnerach handlowych Ukrainy w 2017 r., podstawowych grupach towarowych eksportu i importu w 2017 roku, o partnerach handlowych wg. stanu na pierwsze półrocze 2018 roku. Zgodnie z przytoczonymi danymi Polska znajduje się w trójce liderów (2 miejsce) w handlu towarami z Ukrainą w 2017 roku i w  piątce głównych partnerów handlowych Ukrainy w latach 2017-2018  (4 miejsce), a w topie grup eksportu z Ukrainy do UE pierwsze pozycje zajmują metale czarne , maszyny i sprzęt elektryczny, a także zboże. Uczestnicy także mieli okazję szczegółowo zapoznać się z informacjami dot. partnerstwa handlowego z Polską wg. stanu na pierwszą połowę 2018 roku: najważniejszymi wartościowo grupami towarowymi w eksporcie do Polski stały się metale czarne,  maszyny elektryczne, ruda, żużel i popiół, drewno i wyroby z drewna, meble, a podstawowymi grupami w imporcie z Polski – maszyny elektryczne, tworzywa sztuczne, materiały polimerowe, paliwa mineralne, ropa naftowa i produkty ropopochodne, reaktory jądrowe, kotły, maszyny i środki transportu, z wyjątkiem środków transportu kolejowego. Jeśli chodzi o rynek usług,  Ukraina eksportowała do Polski usługi w zakresie przerobu zasobów materialnych,  usługi informatyczne i  telekomunikacyjne i in. Podstawowymi usługami importowanymi z Polski były usługi transportowe, biznesowe, ubezpieczeniowe i telekomunikacyjne.

44040222425_5d0598398e_z

W Forum także wzięli udział Ivanna Klympush-Cyncadze —Zastępca Premiera ds. europejskiej i euroatlantyckiej integracji Ukrainy, Donald Tusk — polityk polski , Przewodniczący Rady Europejskiej, Oliver Williamson, ekonomista amerykański , Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii 2009, José Manuel Barroso —polityk portugalski , Prezes Komisji Europejskiej i inni.

Współpraca

Awards