Do zobaczenia wkrótce: Larysa Vrublevska przeprowadziła ostatni wykład w tym sezonie na temat kształtowania cen transferowych, organizowany przez Stowarzyszenie Podatników Ukrainy

Sezon warsztatów od Stowarzyszenia Podatników Ukrainy dobiegł końca! W związku z tym 11 grudnia audytor, partner, kierownik praktyki kształtowania cen transferowych EUCON Larysa Vrublevska,                   w formie wydarzenia  internetowego, zorganizowała ostatni w tym roku wykład na temat ” Kształtowanie Cen transferowych – wyniki 2020 roku. Nowe zasady, nowa sprawozdawczość. Algorytm działań po zakończeniu okresu sprawozdawczego. Kontrola i inspekcje w warunkach kwarantanny”.

Prelegentka w trakcie wystąpienia skupiła się na kwestiach dot. zmian w Ustawie 466-IX oraz 14.1.113-3. Kodeksu Podatkowego Ukrainy, dotyczące międzynarodowej grupy przedsiębiorstw, kwestii dokumentacji i specyfiki sprawozdawczości z kształtowania cen transferowych za 2020 r., specyfiki i procedury kontroli oraz monitorowania, ogólnej informacji o Kontrakcie. Ponadto, ekspert wymieniła wszystkie zmiany ustawowe dot. kształtowania cen transferowych w roku 2020: Larysa Vrublevska przeanalizowała pytania dot. dokonania uzupełnienia  Listy № 480 nowymi formami organizacyjno-prawnymi, nowych kryteriów uznawania osób za powiązane (próg dla uznania osób za powiązane wynosi 25%, bez utworzenia osoby prawnej), nowych rodzajów transakcji kontrolowanych, dodatkowej metodologii transakcji z niematerialnymi aktywami i transakcji z restrukturyzacji (zgodnie z Krajowymi lub Międzynarodowymi standardami oceny), zasad dla operacji z surowcami, zmiany w stosunku do rozsądnej ekonomicznej przyczyny (cel biznesowy) (ppkt. 140.5.15 Kodeksu Podatkowego Ukrainy), opodatkowania (15%) dywidend konstruktywnych od 2021 r. (ppkt. 14.1.49 Kodeksu Podatkowego Ukrainy) i rozszerzenia listy operacji o 30% korekty (ppkt.140.5.5-1 Kodeksu Podatkowego Ukrainy).

Na koniec Pani Vrublevska powiedziała słuchaczom o porównywalnych, niekontrolowanych transakcjach wewnętrznych i metodzie ceny odsprzedaży.

Tym samym, kolejny sezon został pomyślnie zakończony. Ale, warsztaty organizowane przez Stowarzyszenie Podatników Ukrainy powrócą już wkrótce w przyszłym roku. Coming soon!

Współpraca

Awards