Seminarium naukowo-metodyczne « Kodeks Podatkowy Ukrainy: innowacje w naliczaniu i zarządzaniu podatkami»

Dnia 27 grudnia 2011 roku Fachowcy MiędzynarodowegoCentrum Prawnego«EUCON» i Międzynarodowego Stowarzyszenia Biegłych Rewidentówprzeprowadzili seminarium naukowo-metodyczne na temat «Kodeks Podatkowy Ukrainy: innowacje w naliczaniu i zarządzaniu podatkami» dla pracowników firmy «Cersanit Inwest» – największego w Ukrainie inwestora polskiego. Celem seminarium było objaśnienie i wytłumaczenie przepisównowegoKodeksu Podatkowego z uwzględnieniem specyfiki przedsiębiorstwa i problematycznych sytuacji, powstającychpodczas kontaktów «Cersanit […]

Trzecie posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Gabinecie Ministrów Ukrainy

Partner kierujący МCP «EUCON» Jarosław Romańczuk wziął udział w Trzecim posiedzeniu Rady Przedsiębiorców, które odbyło się dnia 23 grudnia 2010 roku. Na posiedzeniu Rady przemówił Przewodniczący Rady KozaczenkoL. P. W swoim odczycie Przewodniczący Rady przedstawił analizę pracy Rady Przedsiębiorców przy Gabinecie Ministrów Ukrainy za czerwiec-grudzień 2010 roku i określił priorytetowe kierunki działania na rok 2011.

Rada Przedsiębiorców przy GabinecieMinistrów zapoczątkuje seminaria szkoleniowe dla biznesu

Rada Przedsiębiorców przy GabinecieMinistrów zapoczątkuje seminaria szkoleniowe dla biznesu. W najbliższym czasie przez RadęPrzedsiębiorców zostanie przygotowany plan przeprowadzenia seminariów naukowo- praktycznych, określona tematyka i grono uczestników seminarium,reprezentujących władze. Organizacją seminariów będą zajmować się fachowcy Międzynarodowego Centrum Prawnego”EUCON” i “Międzynarodowego Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów “. J. Romańczuk : «Rada Przedsiębiorców przy GabinecieMinistrów zapoczątkuje seminaria szkoleniowe dla biznesu» […]

Posiedzenie Komisji do spraw polityki gospodarczejRady Przedsiębiorców przy Gabinecie Ministrów Ukrainy

Dnia 14 grudnia 2010 roku odbyło się posiedzenie Komisji do spraw polityki gospodarczej Rady Przedsiębiorców przy Gabinecie Ministrów Ukrainy. W posiedzeniuwziął udziałPartner kierujący MCP «EUCON» Jarosław Romańczuk. Na posiedzeniu Komisji zostały rozpatrzone poniższe kwestie: 1. O zasadach organizacyjnych działalności Komisji (zatwierdzenie Regulaminu pracy Komisji, powołanie zastępcy i sekretarza Komisji). 2. Opracowanie i zatwierdzenie perspektywnego planu […]

Posiedzenie Komisji do spraw reform Rady Przedsiębiorców przy GMU

Dnia 10 grudnia 2010 roku Partner kierujący MCP «EUCON» Jarosław Romańczuk wziął udział w posiedzeniu Komisji do spraw reform Rady Przedsiębiorców przy Gabinecie Ministrów Ukrainy. Na posiedzeniu Komisji zostały rozpatrzone poniższe kwestie: O zasadach organizacyjnych działalności Komisji (zatwierdzenie Regulaminu pracy Komisji, powołanie zastępcy i sekretarza Komisji). Opracowanie i zatwierdzenie perspektywnego planu pracy Komisji.

Posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy GMU

Partner kierujący МCP «EUCON» Jarosław Romańczukdnia 15 listopada 2010 r. wziął udział w drugimposiedzeniu Rady Przedsiębiorców przy GMU. Podstawowymi kwestiami porządku obrad były: 1) O krajowej strategii rozwoju eksportu Ukrainy (odczytpierwszego Zastępcy Ministra Gospodarki Ukrainy Maksiuty А. А.). 2) Doskonalenie ustawodawstwa celnego w kontekście wsparcia ukraińskiego eksportu (odczyt Przewodniczącego Kolegium Społecznego przy Państwowej Służbie Celnej […]

„Stosunki rolne w Ukrainie: Osobliwości regulacji prawnej i podatkowej. Praktyka sądowa”

Dnia 25.11.2010r. odbyło się seminarium „Stosunki rolne w Ukrainie: Osobliwości regulacji prawnej i podatkowej. Praktyka sądowa”, w którym uczestniczyli przedstawiciele Państwowej Administracji Podatkowej Ukrainy, Państwowego Komitetu Ukrainy ds.zasobów rolnych, sędziowie Wyższego Sądu Administracyjnego Ukrainy, fachowcy «Międzynarodowego StowarzyszeniaBiegłych Rewidentów» i Międzynarodowego Centrum Prawnego «EUCON».

Konflikty prawne w opodatkowaniu

Dnia 23 września 2010 roku w Kijowie odbyło się seminarium «Podatnicy i organy podatkowe: Konflikty prawne i drogi ich rozwiązania», zorganizowane przez MiędzynarodoweCentrum Prawne«EUCON» razem z MiędzynarodowymStowarzyszeniem BiegłychRewidentów i przy współudzialefachowców Państwowej Administracji Podatkowej (PAP) Ukrainy. Na seminarium zostało wyświetlone szerokie spektrum kwestii, dotyczącychrelacji podatników i organów podatkowych: od podstaw kontroli państwowej w zakresie opodatkowania […]

Podatnicy i organy podatkowe: Konflikty prawne i drogi ich rozwiązania

Dnia 23 września 2010 roku w Kijowie odbyło się seminarium «Podatnicy i organy podatkowe: Konflikty prawne i drogi ich rozwiązania», zorganizowane przez MiędzynarodoweCentrum Prawne«EUCON» razem z MiędzynarodowymStowarzyszeniem BiegłychRewidentów i przy współudzialefachowców Państwowej Administracji Podatkowej (PAP) Ukrainy. Dnia 23 września 2010 roku w Kijowie odbyło się seminarium «Podatnicy i organy podatkowe: Konflikty prawne i drogi ich […]

Współpraca

Awards