Międzynarodowa Konferencja ІВА«Zarządzanie firmą prawniczą»

W dniach 24 i 25 listopada w Moskwie odbyła się jubileuszowa, piąta Międzynarodowa Konferencja IBA «Zarządzanie firmą prawniczą», w której wziął udziałPartner kierujący MiędzynarodowegoCentrum Prawnego«EUCON» Jarosław Romańczuk. Źrodło: http://iba.legalstudies.ru/index.htm

Odbyło się pierwsze posiedzenie nowo utworzonej Rady Społecznej przy PSP Ukrainy

Dnia 24.11.2011r. w siedzibieCentrum Prasowego odbyło się pierwsze posiedzenieRady Społecznej przy Państwowej Służbie Podatkowej Ukrainy. Na stanowisko Przewodniczącego Rady Społecznej jednomyślnie został powołany Partner kierujący MiędzynarodowegoCentrumPrawnego«EUCON» Jarosław Romańczuk.

KIЕV ARBITRATION DAYS 2011: myśleć globalnie

W dniach 17-18 listopada w Kijowie odbyło się forum KIЕV ARBITRATION DAYS 2011: myśleć globalnie. W forum wziął udział Partner kierujący MiędzynarodowegoCentrum Prawnego«EUCON» Jarosław Romańczuk. Na to przedsięwzięcie przyjechali czołowe rekinysądownictwa arbitrażowego z całego świata w celuprzedyskutowania problemów i perspektyw arbitrażu międzynarodowego w Ukrainie i krajach WNP.

Zgromadzenie Wspólników w sprawieformowania się Rady Społecznej przy Państwowej Służbie Podatkowej Ukrainy

Dnia 4 listopada odbyło się Zgromadzenie Wspólników w sprawie formowania sięRady Społecznej przy Państwowej Służbie Podatkowej Ukrainy. Do grupy inicjatywnejwpłynął 121 wniosek od różnych formacji społecznych. Zgodnie z wynikami głosowania w skład Rady Społecznej weszły 63 przedstawiciela organizacji społecznych, w tymPartner kierujący Międzynarodowego Centrum Prawnego«EUCON» Jarosław Romańczuk. Właśnie on został umocowany przez grupę inicjatywną do […]

„Kodeks Podatkowy w Ukrainie. Pierwsze wyniki”

Dnia 31 października odbył się okrągły stół «Kodeks Podatkowy w Ukrainie. Pierwsze wyniki» w którym wziął udziałPartner kierujący MiędzynarodowegoCentrumPrawnego«EUCON» Jarosław Romańczuk. Organizatorami okrągłego stołu zostały: gazeta «Dieło», AmerykańskaIzba Handlowa, UkraińskiZwiązek Przemysłowców i Przedsiębiorców, firmaprawnicza Jurimex i firma KPMG. Uczestnicy okrągłego stołu próbowali przeprowadzić «pracę nad błędami» i przedyskutować wyniki przyjęcia Kodeksu Podatkowego dla biznesu i […]

V COROCZNE FORUM NA TEMATPRAWA KORPORACYJNEGO

Dnia 28 października Partner kierujący MiędzynarodowegoCentrum Prawnego«EUCON» Jarosław Romańczuk wziął udział w V corocznym forum na tematprawa korporacyjnego, zorganizowanym przez OZS «Zrzeszenie Prawników Ukrainy»,które odbyło się na sali konferencyjnej hotelu «Premier Pałac».

Skończyła się 8-a konferencja Jałtańskiejstrategiieuropejskiej

8-macorocznakonferencja Jałtańska«Ukraina i świat: wspólne wyzwania, wspólna przyszłość», zorganizowane przez «Jałtańską strategią europejską » (YES), trwała od 15 do 18 września 2011 r. w Pałacu Liwadyjskim w Jałcie. Ponad 200 międzynarodowych i ukraińskich liderów kół politycznych, biznesowych i społecznych z więcejniż 20-tu państw świata przedyskutowali główne wyzwania globalne i ich wpływ na Ukrainę i Europę. […]

Okrągły stół "Jak obronić biznes przed wrogim przejęciem"

Odbył się okrągły stół na temat “Jak obronić biznes przed wrogim przejęciem”. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane pod egidą Komitetu Rady Najwyższej Ukrainy do spraw polityki regulacyjnej i przedsiębiorczości, a także czasopisma “Ekspert Ukraina”.

Planowane zmiany w Ordynacji podatkowej Ukrainy

Ministerstwo Finansów Ukrainy poparły projekt zmian w Ordynacji podatkowej Ukrainy CIT. Zmiany w linkowanych z opodatkowania obrotu papierami wartościowymi, instrumentów pochodnych i innych niż papiery wartościowe, prawa korporacyjnego. Ministerstwo Finansów zgodził się z propozycjami Związku ukraińskich handlowców czas “w Ordynacji podatkowej definicji kosztów operacji papierami wartościowymi na giełdzie. To jest akapit drugi akapit 153,8, Artykuł […]

Podpisano Umowę o współpracy pomiędzy Radą Przedsiębiorców i Polsko - Ukraińską Izbą Gospodarczą

W Polsce została podpisana Umowa o współpracy pomiędzyRadą Przedsiębiorców i Polsko – Ukraińską Izbą Gospodarczą Dnia 4 lutego roku 2011 Rada Przedsiębiorców przy Gabinecie Ministrów Ukrainy i Polsko-UkraińskaIzba Gospodarcza podpisały Umowę o współpracy. Przedstawicielami stron umowy przy jej podpisaniu byli: eksminister gospodarki, Przewodniczący Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarczej Polski Jacek Piechota i Partner kierujący Międzynarodowego […]

Współpraca

Awards