„Wzywali ws. BEPS?” Yaroslav Romanchuk podzielił się ze słuchaczami LHS prognozami dotyczącymi skutków wdrożenia BEPS dla biznesu

Nowy tydzień to najlepsza okazja, aby rozpocząć naukę w ramach nowego cyklu „nowelizacje podatkowe”, organizowanego przez szkołę podatkową Legal High School, który rozpoczął się dzisiaj, w dniu 25 maja 2020 roku. Pierwszy panel rozpoczął się od wystąpienia adwokata, partnera zarządzającego Grupy Prawniczej EUCON – Yaroslava Romanchuka. Słuchacze modułu mieli okazję dowiedzieć się od liderów praktyk o zmianach podatkowych, których należy się spodziewać w najbliższym czasie, w związku z przyjętą ustawą nr 1210, o tym, co należy zrobić, aby działalność firmy była zgodna z nowymi zasadami, a także o nowych zasadach opodatkowania transakcji M&A, wdrażaniu planu BEPS i zmianach cen transferowych.

Yaroslav Romanchuk w ramach zajęć na temat „Wdrażanie przez Ukrainę postanowień planu BEPS następstwa dla biznesu wyjaśnił sens i cele stworzenia BEPS,  który przewiduje poprawę zasad ustalania cen transferowych, zapobieganie uchylaniu się od podatków poprzez umowy międzynarodowe, opodatkowanie dochodów kontrolowanych spółek zagranicznych (CIC), wymianę informacji,opisując 15 kroków jego realizacji, podał listę 137 krajów na świecie, które dołączyły do planu BEPS, opowiedział o wykorzystaniu elementu zagranicznego w korporacyjnej strukturze biznesu, omówił korzyści jakie element zagraniczny niesie ze sobą, a także następstwa wdrażania przez kraje tego planu. Ekspert zauważył również, że ogromne zasoby finansowe są obecnie umieszczone w strefach niskich podatków i nie podlegają opodatkowaniu w krajach zamieszkania. Według różnych danych około 80% światowego handlu przypada na transakcje dokonywane między firmami należącymi do tej samej grupy.

Ponadto, prelegent podzielił się ze słuchaczami modułu własnym poglądem na temat procesu i następstw wdrożenia planu BEPS na Ukrainie w ramach ustawy nr 1210. Jednocześnie ekspert wskazał główne punkty prawa, opisując każdy z tych punktów bardziej szczegółowo.

Podczas zajęć, pan Yaroslav Romanchuk nie ominął tematu offshoringu, zwracając uwagę, że już rozpoczęła się era „śmierci” offshoringu, który zastąpią nowe alternatywne narzędzia. Wykładowca podkreślił, że od roku 2015  zasady gry dla biznesu zostały zmienione, ponieważ offshoring przestał wykonywać swoje funkcje w ramach nowego ustawodawstwa, a ujawnienie ostatecznych beneficjentów stało się obowiązkowe. Obecnie konsultanci w krajach UE są zobowiązani do zgłaszania organom podatkowym wszystkich propozycji dotyczących planowania podatkowego, które mogą mieć oznaki agresywnego planowania. Ponadto, prelegent rozważał uruchomienie automatycznej wymiany informacji finansowych i podatkowych (CRS), która powinna wkrótce zacząć działać na Ukrainie. W ramach tego bloku, pan Romanchuk zwrócił również uwagę na atrakcyjność polskiego rynku dla inwestorów zagranicznych, wskazując zalety tego rynku, a także obowiązujące w tym kraju stawki podatkowe.

Współpraca

Awards