Back to taxes: eksperci EUCON tradycyjnie brali udział w corocznym Tax Connections Day 2020, który odbył się 19 listopada w formie online

Eksperci EUCON tradycyjnie brali udział w corocznym Tax Connections Day 2020, który odbył się 19 listopada w formie online. Adwokat, Doradca Grupy Prawniczej EUCON Volodymyr Bevza, w ramach wydarzenia opowiedział uczestnikom o winie płatnika w ramach naruszenia prawa podatkowego, pod względem perspektyw pierwszej praktyki.

 Tym samym, prelegent zapewnił słuchaczy, że obawy dotyczące takiej innowacji, jak “wina podatnika”, są daremne, gdyż zmiana ta, będzie  poprawiała sytuację przy nakładaniu kar wobec płatników przez organy kontrolujące, na rzecz biznesu. Volodymyr Bevza argumentując swoje stanowisko, stwierdził, że po pierwsze, organ kontrolujący będzie musiał udowodnić niezaprzeczalną winę płatnika, a po drugie, podatnicy będą mieli więcej narzędzi do odwoływania się od nałożonych kar. Ponadto adwokat podkreślił, że ustawodawca przewidział, że wszystkie wątpliwe aspekty dot. interpretacji winy płatnika będą interpretowane na korzyść tego ostatniego.

Volodymyr Bevza zwrócił też uwagę na pozytywne cechy zmian: prewencyjną, która polega na tym, że organom podatkowym trudniej będzie zastosować karę wobec płatnika, oraz normatywną – określono wytyczne dotyczące odwoływania się od kar.

Prelegent podkreślił, że sądy od dawna używają pojęcia “wina”, ustalając fakt obecności lub braku winy płatnika podczas odwoływania się od kar, dlatego utrwalenie w Kodeksie definicji winy tylko przyczynia się do ochrony praw płatników.

“Stosowanie orzeczniczych praktyk Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, doktryn sądowych i prawnych, standardów Konwencyjnych – jest kluczem do sukcesu w obronie pozycji płatników przy niwelacji kar organów podatkowych” – zapewnia Volodymyr Bevza.

Na zakończenie swojego wystąpienia prelegent podzielił się własnym poglądem na temat przyszłych trendów,  ściśle związanych ze stosowaniem winy przy nakładaniu i odwoływaniu się od kar, oraz z dotychczasową praktyką Sądu Najwyższego, która kształtuje się na korzyść płatników.

Współpraca

Awards