Dostosowały się czy nie dostosowały się: zmiany w procedurze wstępnego uzgodnienia cen, kontrola podatkowa KCT, sprawozdawczość – te a także inne «odwieczne» zagadnienia zostały omówione na Krajowym Forum Podatkowym

Praktyka KCT w prawie ukraińskim nabiera obrotów w trakcie swojego kształtowania się i jest jak nigdy aktualną. Podobna dynamika rozwoju determinuje powstanie rozmaitych problemów i wykrycie wad systemu zarządzania, więc powstaje potrzeba poszukiwania nowych instrumentów ustawodawczych i alternatywnych do ich usunięcia.

W dniu 20 września 2018 roku odbyło się Krajowe Forum Podatkowe: «Kształtowanie cen transferowych. Zysk. VAT», podczas którego najlepsi eksperci z zakresu podatków i KCT, w szczególności specjaliści EUCON Grupa Prawnicza, połączyli swoje wysiłki aby pomóc uczestnikom przedsięwzięcia w znalezieniu odpowiedzi na aktualne pytania.

GEX_4878

Moderatorem pierwszej sesji « Kształtowanie cen transferowych » i aktywnym uczestnikiem dyskusji został adwokat, Partner Zarządzający, Kierownik praktyki podatkowej EUCON Grupa Prawnicza Yaroslav Romanchuk.

GEX_4574

Z kolei audytor, Partner, Kierownik praktyki kształtowania cen transferowych EUCON Grupa Prawnicza Larysa Vrublevska przemówiła na temat «Uzasadnienie poziomu ceny w transakcjach nabycia towaru od nierezydenta». Prelegent, z przytoczeniem konkretnych przykładów, opisała schemat transakcji niekontrolowanych odsprzedaży towarów na rynku ukraińskim, a także opowiedziała o cechach charakterystycznych algorytmu analizy funkcjonalnej transakcji kontrolowanych, sposobach wyboru  najbardziej odpowiedniej metody kształtowania cen transferowych, o czynnikach wpływających na wybór metody, a także opowiedziała gościom o cechach charakterystycznych takich metod jak: metoda ceny odsprzedaży, metoda «koszt plus», metoda zysku netto i metoda podziału zysków.

GEX_4872

Na forum także przemówili: Ludmyla Demchenko – Kierownik Zarządu Głównego PSF w m. Kijowie; Mykola Mishyn – Kierownik Wydziału kontroli kształtowania cen transferowych Departamentu audytu PSF Ukrainy; Iryna Syvolap – Kierownik Wydziału współdziałania w sprawach kształtowania cen transferowych Departamentu ds. administrowania podatkami i opłatami i pracy kontrolnej Departamentu podatków i opłat od osób prawnych PSF Ukrainy; Oleksii Zadorozhnyj – Kierownik Zarządu ds. doskonalenia metodologii podatku dochodowego od osób prawnych Departamentu pracy metodologicznej i normotwórczej PSF Ukrainy; Alla Kononova – Kierownik Wydziału ds. rozpatrywania wniosków dot. VAT Zarządu ds. doskonalenia opodatkowania pośredniego Departamentu pracy metodologicznej i normotwórczej PSF Ukrainy.

GEX_4690

Współpraca

Awards