Konferencja prasowa “Czarno na białym. Przetargowe kombinacje PK Kyivdorservis

W dniu 31 stycznia 2018 r. w centrum prasowym agencji informacyjnej “Interfax-Ukraina” odbyła się konferencja prasowa,  poświęcona nadużyciom popełnianym przez  PK Kyivdorservis podczas przeprowadzania przetargów, z którymi zetknął się nasz klient Plastics-Ukraina Sp. z o. o.

Już od około dziesięciu lat EUCON zapewnia wsparcie prawne i jest radcą prawnym  firmy “Plastics-Ukraina”, będącej dużym dystrybutorem światowych i europejskich producentów  materiałów polimerowych, należącej do grupy firm “Plastics” i działającej na rynku Ukrainy od 20 lat. Nie stała się wyjątkiem  sytuacja wokół przetargu, zorganizowanego przez Przedsiębiorstwo Komunalne “Kyivdorservis” (obecnie – “Centrum organizacji ruchu drogowego”) na zakup folii do znaków drogowych, ponieważ firma “Plastics-Ukraina” ostatnio zetknęła się z dyskryminacyjnym podejściem zamawiającego przy ocenie ofert oferentów.

27710954_1547757368613543_1496131742_o

“Przed rokiem 2014 nie braliśmy udziału w przetargach, ogłaszanych przez przedsiębiorstwa państwowe lub komunalne, ale po pojawieniu się Systemu elektronicznych zamówień  publicznych “ProZorro” zdecydowaliśmy się na udział w przetargach  na uczciwych i otwartych zasadach na równi z innymi firmami” – powiedział Ireneusz Derek, Dyrektor Generalny Plastics Ukraina Sp. z o. o.

Latem roku 2017 PK Kyivdorservis ogłosiło przetarg na zakup folii odblaskowej do znaków drogowych. Jak powiedział Pan Ireneusz Derek firma “Plastics Ukraina” wzięła udział w 3-ch przetargach, proponując najkorzystniejszą ofertę cenową. Lecz wszystkie trzy oferty firmy “Plastics Ukraina” zostały odrzucone przez komisję przetargową, za każdym razem warunki przetargu były “podtasowywane” pod jednego uczestnika, a zwycięzcą została  firma,  która zaoferowała  dużo wyższe ceny niż “Plastics Ukraina”.

27711119_1547757295280217_468367275_o

Yaroslav Romanchuk – adwokat, Partner Zarządzający Międzynarodowego Centrum Prawniczego EUCON, wyjaśnił sytuację z prawnego punktu widzenia. On zaznaczył, że po każdym przetargu przez adwokatów firmy EUCON była przeprowadzona pełna analiza dokumentacji wszystkich oferentów, co jest możliwe dzięki otwartości systemu elektronicznych zamówień publicznych, i za każdym razem były ujawniane dyskryminacyjne działania w stosunku do klienta, co zostało odnotowane w czterech decyzjach Komitetu Antymonopolowego Ukrainy.

Oprócz tego, on zawiadomił, że w najbliższym czasie Kijowska Miejska Administracja Państwowa zostanie poinformowana  o ww. sytuacji i poproszona o jej wzięcie pod ścisłą kontrolę, a także zostanie przygotowany i przesłany odpowiedni wniosek do Biura Biznes-Ombudsmana.

Także Yaroslav Romanchuk sformułował pięć zasad, których PK Kyivdorservis musi przestrzegać przy przeprowadzaniu przetargów:

  • Otwartość i przejrzystość zamówień publicznych;
  • Przestrzeganie zasady równego traktowania oferentów;
  • Obiektywna i nieuprzedzona ocena ofert przetargowych;
  • Zapobieganie zjawiskom korupcji;
  • Przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji.

Z kolei Pan Ireneusz Derek dodał, że myślą przewodnią konferencji było wykazanie, że  konkurencja musi być uczciwa i wszyscy oferenci muszą mieć równe szansy. “Biorąc pod uwagę ostatnie doświadczenie, doszedłem do wniosku, że System elektronicznych zamówień publicznych “ProZorro” funkcjonuje dobrze, ale należy zmusić przedsiębiorstwa państwowe i komunalne  pracować uczciwie i nie wysuwać dyskryminacyjnych wymagań wobec oferentów. Ale mimo to firma “Plastics Ukraina” jest gotowa walczyć i bronić swoich praw, jesteśmy gotowi zaoferować najlepsze produkty w przystępnych cenach” – podkreślił Ireneusz Derek.

Współpraca

Awards