Дорогі помилки

Зважаючи на ріст валютного курсу в останні роки,  кількість платників податків, що здійснюють зовнішньоекономічні операції які є контрольованими з точки зору трансфертного ціноутворення постійно зростає. За інформацією ДФСУ за 2015 рік близько 3 тисяч підприємств подали звіт про контрольовані операції. В той же час досить велика кількість компаній на поточний момент проходить процедури перевірок, пов’язаних з встановленням фактів неподання звітності і дуже часто посадові особи компаній виявляються не готовими сприйняти інформацію щодо  розміру штрафів встановлених за порушення законодавства в сфері трансфертного ціноутворення. Саме зважаючи на високі штрафи ми завжди налоголошуємо на необхідності дуже уважно ставитись до вимог законодавства, щоб уникнути помилок, які тягнуть за собою значні втрати.

Розміри штрафів за період дії законодавства декілька разів змінювались і на поточний момент відповідно до пп.120.3 ПКУ вони встановлені у такому вигляді :

Неподання платником податків звіту про контрольовані операції та/або документації з трансфертного ціноутворення або невключення до такого звіту інформації про всі здійснені протягом звітного періоду контрольовані операції тягне за собою накладення штрафу у розмірі:

  • 300 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, – у разі неподання (несвоєчасного подання) звіту про контрольовані операції;
  • 1 відсоток суми контрольованих операцій, незадекларованих у поданому звіті про контрольовані операції, але не більше 300 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, за всі незадекларовані контрольовані операції;
  • 3 відсотки суми контрольованих операцій, щодо яких не була подана документація, але не більше 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, за всі контрольовані операції, здійснені у відповідному звітному році.

Наприклад за 2015 звітний рік розмір штрафу за неподання звіту по контрольованим операціям складає 365400,00 грн.

Застосовуються штрафні санкції (як за неподання звіту так і за неповне декларування) на підставі позапланових документальних перевірок, що проводяться у відповідності до ст.78 ПКУ. Ці перевірки не є перевіркою самих контрольованих операцій, оскільки їх предметом не є перевірка питання трансфертного ціноутворення (правильності визначення рівня ціни).

Багато питань виникає стосовно того у якому разі приймається рішення про накладення штрафу за неподання документації і чи вважається неподанням подання за невідповідною формою чи у неповному обсязі.

ДФСУ надавала наступні роз’яснення з цього приводу :

Штрафна санкція за неподання документації, передбачена пп. 120.3 ПКУ, застосовується контролюючим органом до платника податків у таких випадках:

  • якщо платник податків не надав відповідь на запит згідно з вимогами ст. 39 ПКУ. Оскільки документація подається платником податків у довільній формі, неподанням документації слід вважати саме відсутність відповіді платника податків на запит ДФС у встановлений тридцятиденний строк;
  • якщо платник надав на перший запит документацію, але не в повному обсязі, як передбачено пп. 39.4.6 ПКУ, платнику податків обов’язково направляється додатковий запит. У разі якщо відповідь на додатковий запит не містить обсяг інформації, визначеної пп. 39.4.6 ПКУ, до платника податків застосовується штрафна санкція.

Факт неподання документації обов’язково має бути зафіксовано в акті документальної позапланової перевірки. Результати перевірки оформлюються відповідним актом на підставі якого керівником контролюючого органу приймається податкове повідомлення-рішення (з розрахунком штрафних  санкцій).

Відповідно до вимог ПКУ встановлено, що штрафні  санкції за наслідками перевірок, які здійснюються контролюючими органами, застосовуються у розмірах, передбачених законом, чинним на день прийняття рішень щодо застосування таких штрафних  санкцій.

Таким чином, у разі застосування у 2015 році штрафної  санкції за неподання документації щодо контрольованих операцій, здійснених платником податків у 2013 – 2014 роках, застосовується штрафна  санкція у розмірі, передбаченому п. 120.3 ПКУ, у редакції, чинній на день прийняття рішень щодо застосування  санкції.

Джерело: The Ukrainian Journal of Business Law, грудень, 2016р.

Партнерство

Нагороди